دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / انیمیشن / شیمی 3 (برگه 2)

بخش موضوع: شیمی 3

رسانایی الکتریکی محلولها

فصل: محلول ها توضیحات: رسانایی الکتریکی یک محلول به درصد تفکیک یونی و انحلال پذیری ماده حل شونده بستگی دارد . هر چه انحلال پذیری و درصد تفکیک یونی بیشتر باشد ، رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود . در این ...

ادامه »
بازگشت به بالا