دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / انیمیشن / شیمی پیش (برگه 3)

بخش موضوع: شیمی پیش

سلول الکتروشیمیایی گالوانی ( ولتایی )

فصل: الکتروشیمی سلول گالوانی که به آن سلول ولتایی نیز گفته می شود ، یک سلول الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . این انیمیشن یک سلول ولتایی را نشان میدهد . شما متوانید ...

ادامه »
بازگشت به بالا