دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸     
خانه / فیلم / شیمی 2

بخش موضوع: شیمی 2

کلیپ فیلم آموزشی رسم ساختار لوویس به روش قانون تناوبی عناصر

رسم ساختار های لوویس به روش قانون تناوبی عناصر یک روش ابداعی است که تمامی دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی می توانند از آن استفاده کنند. این روش بسیار ساده بوده و مزایای زیادی دارد که  در قسمتهای دیگر ...

ادامه »

سزیم کلرید

فصل: ترکیبهای یونی توضیحات: سزیم کلرید ( CsCl) یک ترکیب یونی است که در آن کاتیونهای سزیم و آنیونهای کلرید در کنار یکدیگر قرار گرفته و شبکه بلوری ایجاد کرده اند . این شبکه بلوری مانند شبکه بلوری سدیم کلرید ...

ادامه »

مولکول متان

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: متان (CH4) یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که در آن هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به چهار اتم هیدروژن پیوند دارد . اطراف اتم کربن چهار قلمرو الکترونی است و بنابراین شکل هندسی آن ...

ادامه »

مولکول کربن دی اکسید

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: کربن دی اکسید یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که در آن اتم کربن با دو پیوند دوگانه به دو اتم اکسیژن متصل شده است . اتم کربن جفت الکترون ناپیوندی نداشته و در اطراف آن دو ...

ادامه »

مولکول آمونیاک

مولکول آمونیاک

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: آمونیاک یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که مولکولهای آن NH3 می باشند . در مولکول آمونیاک ، اتم نیتروژن با سه اتم هیدروژن پیوند کووالانسی داشته و دارای یک جفت الکترون ناپیوندی نیز می باشد . ...

ادامه »

ساختار الماس

ساختار الماس

فصل: ترکیب های آلی توضیحات: الماس یک جامد کووالانسی سه بعدی است که در آن هر اتم کربن در مرکز یک چهاروجهی منتظم به چهار اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی دارد . وجود این ساختار سه بعدی موجب شده است ...

ادامه »
بازگشت به بالا