دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸     
خانه / فیلم / شیمی 3

بخش موضوع: شیمی 3

واکنش دهنده محدودکننده

فصل: استوکیومتری توضیحات: واکنش دهنده ای که زودتر از دیگر واکنشدهنده ها تمام شده و موجب توقف واکنش می شود را واکنش دهنده محدود کننده می گویند ( ماده قرمز ) واکنش دهنده ای که مقداری از ان باقی مانده ...

ادامه »

افزایش آنتروپی

فصل: ترمودینامیک توضیحات: با برداشتن دیواره بین دو گاز ، مولکولهای دو گاز خودبخود در کل فضای ظرف بطور یکنواخت پراکنده می شوند . علت آن افزایش انتروپی میباشد .

ادامه »

الکترولیت و غیرالکترولیت

فصل: محلول ها توضیحات: محلول اتیل الکل ( اتانول ) غیرالکترولیت است . زیرا بصورت مولکولی در آب حل میشود . محلول استیک اسید الکترولیت ضعیف است . زیرا مولکولهای آن مقدار کمی در آب یونش می یابند و درصد ...

ادامه »

انحلال نمک طعام در آب

فصل: محلول ها توضیحات: مولکولهای قطبی آب ، از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و انها را از یکدیگر جدا می کنند .

ادامه »
بازگشت به بالا