دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸     
خانه / فیلم / شیمی پیش دانشگاهی

بخش موضوع: شیمی پیش دانشگاهی

استری شدن

استری شدن

با سلام برای افزایش غلظت استر در واکنش استری شدن کدام تغییر زیر موثر است؟ افزایش غلظت اسید افزایش مقدار اب افزایش دما افزایش مقدار +H  

ادامه »

سنجش حجمی اسید و باز

فصل: اسید و باز توضیحات: سنجش حجمی اسید و باز یک روش آزمایشگاهی برای تعیین مقدار اسید یا باز موجود در حجم معینی از محلول است . به این منظور حجم معینی از محلول با غلظت مجهول را درون ارلن ...

ادامه »

برخورد موثر

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: منظور از برخورد موثر در یک واکنش شیمیایی ، برخوردی است که منجر به تشکیل پیچیده فعال شده و واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند . برخورد موثر ، دارای جهت مناسب و انرژی ...

ادامه »

کاتالیزگر جذب سطحی

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: در این نوع کاتالیزگر ، واکنش دهنده ها جذب سطح کاتالیزگر شده و با هم واکنش می دهند و سپس فراورده ها از سطح کاتالیزگر جدا می شوند . در واقع پیچیده فعال در سطح کاتالیزگر ...

ادامه »
بازگشت به بالا