دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / انیمیشن (برگه 4)

بخش موضوع: انیمیشن

خواص کولیگاتیو

فصل: محلول ها توضیحات: خواص کولیگاتیو محلولها خواصی هستند که به نوع ماده حل شونده بستگی نداشته و فقط به تعداد ذرات حل شونده بستگی دارد . به عنوان مثال نقطه جوش و انجماد محلولها خاصه کولیگاتیو است . در ...

ادامه »

سوختن هیدروکربن ها و استوکیومتری

فصل: استوکیومتری توضیحات: هیدروکربنها ترکیباتی هستند که در مجاورت اکسیژن به آسانی میسوزند . این واکنش از نوع واکنش سوختن است و همواره با آزاد شدن گرما و نور همراه است . در این انیمیشن شما میتوانید سوختن هیدروکربنها را ...

ادامه »

رسانایی الکتریکی محلولها

فصل: محلول ها توضیحات: رسانایی الکتریکی یک محلول به درصد تفکیک یونی و انحلال پذیری ماده حل شونده بستگی دارد . هر چه انحلال پذیری و درصد تفکیک یونی بیشتر باشد ، رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود . در این ...

ادامه »

شیوه پرشدن زیرلایه ها

فصل: ساختار اتم توضیحات: ترتیب پر شدن زیرلایه ها در اتمها به ترتیب ترازهای اصلی نیست . علت آن این است که هرچه از هسته اتم دورتر شویم ، هم فاصله بین ترازهای اصلی انرژی کمتر می شود و هم ...

ادامه »

جدول تناوبی

فصل: خواص تناوبی عناصر توضیحات: جدول تناوبی عناصر که اطلاعات کاملی درباره هر عنصر در اختیار شما قرار می دهد .

ادامه »

طیف نشری خطی هیدروژن

فصل: ساختار اتم فرستنده: همکار ارجمند جناب آقای ایلدرمی توضیحات: چنانچه اتمهای هیدروژن را در یک لامپ کاتدی تحت تاثیر الکترونهای پرانرژی به حالت برانگیخته درآوریم ، نور صورتی رنگ از خود منتشر می کنند. اگر این نور را از ...

ادامه »

پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: پیوند هیدروژنی نوعی نیروی جاذبه دوقطبی – دوقطبی قوی است که بین تعداد معدودی از مولکولها از جمله H2O , HF , NH3 , H2O2 وجود دارد . در مولکول این مواد اتم هیدروژن به یکی ...

ادامه »

شعاع اتمی و شعاع یونی

فصل: خواص تناوبی عناصر توضیحات: برای هر اتم می توان شعاع اتمی در نظر گرفت ، شعاع اتمی در واقع شعاع کره اتم می باشد . در هر گروه جدول از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش د و در ...

ادامه »

تشکیل پیوند بین اتمها

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: اتمهای مختلف با یکدیگر تشکیل پیوند داده و ترکیبات مختلف ایجاد می کنند . پیوند بین اتمها با توجه به نوع انها متفاوت می باشد . – بین یک فلز و یک نافلز پیوند یونی تشکیل ...

ادامه »

تغییر دما و جنبش ذرات ماده

فصل: مایعی کمیاب در عین فراوانی توضیحات: میزان سردی و گرمی یک جسم با دما سنجیده می شود ، هر چه دمای ماده بالاتر باشد ، جنبش ذرات ان بیشتر بوده و گرمتر خواهد بود . می توان گفت : ...

ادامه »
بازگشت به بالا