شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / دسته‌بندی نشده (برگه 4)

بخش موضوع: دسته‌بندی نشده

تیغه مس در محلول یون منیزیم

فصل: الکتروشیمی توضیحات: مس در سری الکتروشیمیایی از منیزیم پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به منیزیم است ، بنابراین اتمهای مس نمیتوانند به یونهای منیزیم الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه مس در محلول یون روی

فصل: الکتروشیمی توضیحات: مس در سری الکتروشیمیایی از روی پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به روی است ، بنابراین اتمهای مس نمیتوانند به یونهای روی الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه مس در محلول یون هیدروژن

فصل: الکتروشیمی توضیحات: مس در سری الکتروشیمیایی از هیدروژن پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به هیدروژن است ، بنابراین اتمهای مس نمیتوانند به یونهای هیدروژن الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه مس در محلول یون نقره

فصل: الکتروشیمی توضیحات: مس در سری الکتروشیمیایی از نقره بالاتر بوده و کاهنده قویتری نسبت به نقره است ، بنابراین اتمهای مس به یونهای نقره الکترون داده و آنها را می کاهند و خود اکسایش یافته و بصورت یون وارد ...

ادامه »

تیغه نقره در محلول یون هیدروژن

فصل: الکتروشیمی توضیحات: نقره در سری الکتروشیمیایی از هیدروژن پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به هیدروژن است ، بنابراین اتمهای نقره نمیتوانند به یونهای هیدروژن الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه نقره در محلول یون مس

فصل: الکتروشیمی توضیحات: نقره در سری الکتروشیمیایی از مس پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به مس است ، بنابراین اتمهای نقره نمیتوانند به یونهای مس الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

PH محلول های بافر

فصل: اسید و باز توضیحات: محلول های بافر محلولهایی هستند که در مقابل تغییرات PH مقاوم هستند . بطوریکه PH آنها با افزودن مقادیر اندکی اسید یا باز تغییر زیادی نمیکند . محلول های بافر به دو روش زیر تهیه ...

ادامه »

دستگاه PH متر ( PH سنج )

فصل: اسید و باز توضیحات: برای تعیین PH یک محلول از دستگاه PH سنج استفاده می شود . این دستگاه دارای یک الکترود است که درون محلول مورد نظر قرار می گیرد . و PH محلول را بصورت یک عدد ...

ادامه »

سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )

فصل: اسید و باز توضیحات: سنجش حجمی اسید و باز که به آن تیتراسیون اسید و باز نیز گفته می شود ، یک روش بسیار مناسب برای تعیین مولاریته اسید یا باز مجهول است . بدین ترتیب اسید یاز باز ...

ادامه »

تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: کاتالیزگرها موادی هستند که با تغییر مکانیسم ( سازوکار) واکنش موجب افزایش سرعت واکنشهای شیمیایی می شوند . این انیمیشن تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگرهای مختلف را نشان می دهد . شما میتوانید ابتدا حجم ...

ادامه »
بازگشت به بالا