شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / نکته درسی / شیمی ۳ – دمای شعله اتان ، اتن و اتین
شیمی ۳ – دمای شعله اتان ، اتن و اتین

شیمی ۳ – دمای شعله اتان ، اتن و اتین

هرچند که گرمای سوختن اتان از اتن و اتین بیشتر است ولی دمای شعله اتین از دو گاز دیگر بیشتر می باشد.
 
 
علت آن تعداد مولهای گاز ایجاد شده در واکنش سوختن اتان ، اتن و اتین است .
 
C2H6 + 3.5O2 ——> 2CO2 + 3H2O
 
C2H4 + 3O2 ——> 2CO2 + 2H2O
 
C2H2 + 2.5O2 ——> 2CO2 + H2O
 
طبق معادلات فوق از سوختن یک مول اتان ، ۵ مول گاز تولید می شود ، درصورتیکه از سوختن یک مول اتین ، ۳ مول گاز تولید می شود . از طرفی گرمای تولید شده در هر واکنش صرف افزایش جنبش مولکولهای تولید شده در همان واکنش میشود که همان دما شعله است . چون تعداد مول گاز تولید شده در واکنش سوختن اتین کمتر است ، به هر مول از گاز تولید شده گرمای بیشتری رسیده و جنبش گازهای تولید شده بیشتر خواهد بود ، در نتیجه شعله آن دمای بالاتری خواهد داشت.
 
 
(لطفا خودتان محاسبات لازم را انجام دهید . گرمای تولید شده در هر واکنش را بر تعداد مول گاز تولید شده در همان واکنش تقسیم کنید )
 

نظر ها بسته است.

بازگشت به بالا