شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳     
خانه / سالن همایش

بخش موضوع: سالن همایش

همایش آموزشی شیمی پیش – حل مسائل سینتیک و تعادل

همایش آموزشی شیمی پیش – حل مسائل سینتیک و تعادل

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۶ می رسانم که همایش  حل مسائل سینتیک و تعادل  در تاریخ جمعه  ۹۵/۹/۱۲ در سالن همایش های ساپکو  برگزار خواهد شد. این همایش ویژه پسران  بوده و تمامی داوطلبان کنکور می توانند در آن شرکت کنند. در این همابش ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی پیش ۱ – حل مسائل سینتیک و تعادل – شنبه ۹۵/۲/۱۸

همایش آموزشی شیمی پیش ۱ – حل مسائل سینتیک و تعادل  – شنبه ۹۵/۲/۱۸

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۵ که در کلاسهای کنکور اینجانب حضور دارند می رسانم که همایش  حل مسائل سینتیک و تعادل  در تاریخ  شنبه ۹۵/۲/۱۸  در سالن همایش ساپکو  برگزار خواهد شد. این همایش ویژه دختران  بوده و فقط  دانش آموزان کلاسهای کنکور اینجانب می ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی پیش – حل مسائل سینتیک و تعادل – جمعه ۹۴/۹/۱۳

همایش آموزشی شیمی پیش – حل مسائل سینتیک و تعادل  – جمعه  ۹۴/۹/۱۳

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۵ می رسانم که همایش  حل مسائل سینتیک و تعادل  در تاریخ جمعه  ۹۴/۹/۱۳  در مرکز پسران کانون فرهنگی آموزش مشهد برگزار خواهد شد. این همایش ویژه پسران  بوده و تمامی داوطلبان کنکور می توانند در آن شرکت کنند. در این ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی ۲ – ساختار لوویس ، ترکیبات آلی – پنجشنبه ۹۴/۸/۲۱

همایش آموزشی شیمی ۲ – ساختار لوویس ، ترکیبات آلی  – پنجشنبه ۹۴/۸/۲۱

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۵ می رسانم که همایش ساختار لوویس ، ترکیبات آلی  در تاریخ  پنج شنبه ۹۴/۸/۲۱  در مرکز دختران کانون فرهنگی آموزش مشهد برگزار خواهد شد. این همایش ویژه دختران  بوده و تمامی داوطلبان کنکور می توانند در آن ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی ۲ – ساختار اتم – جدول تناوبی و ترکیبات یونی – پنجشنبه ۹۴/۸/۷

همایش آموزشی شیمی ۲ – ساختار اتم – جدول تناوبی و ترکیبات یونی – پنجشنبه ۹۴/۸/۷

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۵ می رسانم که همایش  ساختار اتم ، جدول تناوبی و ترکیبات یونی در تاریخ  پنج شنبه ۹۴/۸/۷  در مرکز دختران کانون فرهنگی آموزش مشهد برگزار خواهد شد. این همایش ویژه دختران  بوده و تمامی داوطلبان کنکور می ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی ۲ – ساختار اتم – جدول تناوبی و ترکیبات یونی – پنجشنبه ۹۴/۷/۳۰

همایش آموزشی شیمی ۲ – ساختار اتم – جدول تناوبی و ترکیبات یونی – پنجشنبه ۹۴/۷/۳۰

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۵ می رسانم که همایش  ساختار اتم ، جدول تناوبی و ترکیبات یونی در تاریخ  پنج شنبه ۹۴/۷/۳۰  در مرکز پسران  کانون فرهنگی آموزش مشهد برگزار خواهد شد. این همایش ویژه پسران  بوده و تمامی داوطلبان کنکور می ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی پیش ۱ – حل مسائل سینتیک و تعادل – یک شنبه ۹۴/۱/۳۰

همایش آموزشی شیمی پیش ۱ – حل مسائل سینتیک و تعادل  – یک شنبه ۹۴/۱/۳۰

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۴ که در کلاسهای کنکور اینجانب حضور دارند می رسانم که همایش  حل مسائل سینتیک و تعادل  در تاریخ یک شنبه ۹۴/۱/۳۰  در سالن همایش ساپکو  برگزار خواهد شد. این همایش ویژه دختران  بوده و فقط  دانش آموزان کلاسهای کنکور ...

ادامه »

همایش آموزشی شیمی ۳ – محلول ها – دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۸

همایش آموزشی شیمی ۳ –  محلول ها – دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۸

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۴ می رسانم که همایش  محلول ها   در تاریخ دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۸  در مرکز دختران کانون فرهنگی آموزش مشهد برگزار خواهد شد. این همایش ویژه دختران  بوده و تمامی داوطلبان کنکور می توانند در آن شرکت کنند. در این ...

ادامه »

همایش بزرگ حل مسائل استوکیومتری به روش سه گام جمعه ۹۳/۱۱/۳ و جمعه ۹۳/۱۱/۱۷

همایش  بزرگ حل مسائل استوکیومتری به روش سه گام جمعه ۹۳/۱۱/۳ و جمعه ۹۳/۱۱/۱۷

به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور ۹۴ می رسانم که همایش  بزرگ حل مسائل استوکیومتری به روش سه گام  در دو نوبت در تاریخ های  جمعه  ۹۳/۱۱/۳  و جمعه ۹۳/۱۱/۱۷   در مرکز پسران کانون فرهنگی آموزش مشهد برگزار خواهد شد. این همایش ...

ادامه »
بازگشت به بالا