شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳     
خانه / نکته درسی / شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰
شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰

شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰

– در بین عناصر شماره ۱ تا ۳۶ عناصر ۲۱ تا ۳۰ عنصر واسطه بوده و تراز ۳d در انها پر می شود و مابقی عنصر اصلی هستند .
 
– در عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰ ( بجز کروم و مس که آرایش استثنا دارند ) تعداد الکترون تراز ۳d برابر با یکان عدد اتمی آنهاست و تراز ۴s آنها نیز پرشده است . مثلا آهن با عدد اتمی ۲۶ در تراز ۳d خود ۶ الکترون و در تراز ۴s خود ۲ الکترون دارد
 

نظر ها بسته است.

بازگشت به بالا