شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / شیمی 2

بخش موضوع: شیمی 2

اشتراک گذاشتن الکترون بین دو اتم هیدروژن و تشکیل پیوند کووالانسی

درک مفهوم اشتراک گذاشتن الکترون و تشکیل پیوند کووالانسی می تواند در یادگیری ترکیبات کووالانسی بسیار موثر و مفید باشد. هنگامی که یک پیوند کووالانسی بین دو اتم تشکیل می شود ، اربیتالهای تک الکترونی هر یک از اتمها  در ...

ادامه »

شیوه پرشدن زیرلایه ها

فصل: ساختار اتم توضیحات: ترتیب پر شدن زیرلایه ها در اتمها به ترتیب ترازهای اصلی نیست . علت آن این است که هرچه از هسته اتم دورتر شویم ، هم فاصله بین ترازهای اصلی انرژی کمتر می شود و هم ...

ادامه »

جدول تناوبی

فصل: خواص تناوبی عناصر توضیحات: جدول تناوبی عناصر که اطلاعات کاملی درباره هر عنصر در اختیار شما قرار می دهد .

ادامه »

طیف نشری خطی هیدروژن

فصل: ساختار اتم فرستنده: همکار ارجمند جناب آقای ایلدرمی توضیحات: چنانچه اتمهای هیدروژن را در یک لامپ کاتدی تحت تاثیر الکترونهای پرانرژی به حالت برانگیخته درآوریم ، نور صورتی رنگ از خود منتشر می کنند. اگر این نور را از ...

ادامه »

پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: پیوند هیدروژنی نوعی نیروی جاذبه دوقطبی – دوقطبی قوی است که بین تعداد معدودی از مولکولها از جمله H2O , HF , NH3 , H2O2 وجود دارد . در مولکول این مواد اتم هیدروژن به یکی ...

ادامه »

شعاع اتمی و شعاع یونی

فصل: خواص تناوبی عناصر توضیحات: برای هر اتم می توان شعاع اتمی در نظر گرفت ، شعاع اتمی در واقع شعاع کره اتم می باشد . در هر گروه جدول از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش د و در ...

ادامه »

تشکیل پیوند بین اتمها

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: اتمهای مختلف با یکدیگر تشکیل پیوند داده و ترکیبات مختلف ایجاد می کنند . پیوند بین اتمها با توجه به نوع انها متفاوت می باشد . – بین یک فلز و یک نافلز پیوند یونی تشکیل ...

ادامه »
بازگشت به بالا