شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / نکته درسی / شیمی ۲ – خواص فیزیکی و شیمیایی ایزومرها (همپارها)
شیمی ۲ – خواص فیزیکی و شیمیایی ایزومرها (همپارها)

شیمی ۲ – خواص فیزیکی و شیمیایی ایزومرها (همپارها)

ایزومرها ترکیباتی هستند که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوت دارند.مانند نرمال بوتان و متیل پروپان
 
چنانچه دو همپار(ایزومر) از یک گروه مواد باشند خواص شیمیایی یکسان دارند و فقط در خواص فیزیکی تفاوت دارند . مانند ایزومرهای یک آلکان
ولی اگر دو همپار از دو گروه مواد متفاوت باشند ، در خواص شیمیایی نیز با هم تفاوت دارند . به عنوان مثال الکلها و اترهای هم کربن ایزومر یکدیگر می باشند و خواص شیمیایی کاملا متفاوت دارند .( دی متیل اتر و اتانول )

نظر ها بسته است.

بازگشت به بالا