دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / نکته درسی (برگه 2)

بخش موضوع: نکته درسی

شیمی ۲ – پرتوهای رادیواکتیو (آلفا – بتا – گاما )

شیمی ۲ – پرتوهای رادیواکتیو (آلفا – بتا – گاما )

مواد پرتوزا ، هسته ناپایدار داشته و ضمن متلاشی شدن هسته آنها ، پرتوهایی از خود منتشر می کنند که به آنها پرتوهای رادیواکتیو گفته می شود .   پرتوی آلفا : هر ذره پرتوی آلفا شامل ۲ عدد پروتون ...

ادامه »

شیمی ۲ – تغییرات اتم هنگام پرتوزایی

شیمی ۲ – تغییرات اتم هنگام پرتوزایی

– با خروج هر ذره آلفا از اتم ، ۲ پروتون و ۲ نوترون از هسته اتم خارج می شود ، بنابراین عدد اتمی ۲ واحد و عدد جرمی ۴ واحد کاهش می یابد و اتم به اتم عنصر دیگر ...

ادامه »

شیمی ۲ – طیف نشری خطی اتم

شیمی ۲ – طیف نشری خطی اتم

اگر نور حاصل از التهاب یک ماده را که همان نور منتشر شده از آن است را از یک منشور عبور دهیم و بر صفحۀ حساس عکاسی اثر دهیم تعدادی خطوط جدا از هم روی فیلم ظاهر می شود که ...

ادامه »

شیمی ۲ – تغییرات انرژی نخستین یونش عناصر در یک دوره و گروه

شیمی ۲ – تغییرات انرژی نخستین یونش عناصر در یک دوره و گروه

گروه: در یک گروه از بالا به پایین تعداد لایه های الکترونی افزایش می یابد بنابراین فاصلۀ هسته تا الکترونهای لایه ظرفیت بیشتر شده و جدا کردن الکترون از اتم ساده تر خواهد شد یعنی انرژی یونش کمتر می شود ...

ادامه »

شیمی ۲ – ویژگی های ترکیبات یونی

شیمی ۲ – ویژگی های ترکیبات یونی

۱- حل شدن در آب: هنگامی که یک ترکیب یونی در آب حل میشود، مولکولهای آب اطراف یونهای مثبت و منفی را احاطه کرده و آنها را از یکدیگر جدا میکنند و یونها توسط مولکولهای آب، آبپوشی میشوند بنابراین در ...

ادامه »

شیمی ۲ – هیبرید رزونانس

شیمی ۲ – هیبرید رزونانس

در برخی موارد ، فرمول ساختاری پیشنهاد شده برای یک مولکول ، نشان دهنده خواص واقعی و کامل مولکول نیست . در اینصورت برای نشان دادن خواص کامل هر مولکول بجای یک فرمول واحد ، از چندین فرمول ساختاری که ...

ادامه »

شیمی ۲ – تعیین شماره دوره و گروه عنصر در جدول تناوبی

شیمی ۲ – تعیین شماره دوره و گروه عنصر در جدول تناوبی

شماره دوره : بالاترین تراز اصلی انرژی هر عنصر ، شماره دوره آن عنصر است . مثلا   O : 1s2  ۲s2  ۲p4  شماره دوره آن ۲ است .   شماره گروه : برای تعیین شماره گروه یک عنصر به ...

ادامه »

شیمی ۲ – اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون

شیمی ۲ – اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون

میزان انحراف یک ذره در میدان مغناطیسی و الکتریکی به دو عامل بستگی دارد :   ۱- جرم ذره – هرچه جرم ذره بیشتر باشد میزان انحراف آن کمتر است .   ۲- بار ذره – هرچه بار ذره بیشتر ...

ادامه »

شیمی ۲ – لوله پرتو کاتدی

شیمی ۲ – لوله پرتو کاتدی

یک لوله شیشه ای است که در هر طرف آن یک الکترود فلزی قرار دارد و هوای داخل آن به مقدار زیادی خارج شده و فشار بسیار کمی دارد ( حدود ۵/۰ mmHg ) . چنانچه دو الکترود را به ...

ادامه »

شیمی ۲ – پرتو x

شیمی ۲ – پرتو x

الکترونهای پرانرژی پرتوی کاتدی ضمن برخورد به سطح فلز آند ، الکترونهای فلز آند را برانگیخته کرده و به ترازهای بالاتر منتقل می کنند ، این الکترونها ضمن سقوط به ترازهای پایینتر ، انرژی اضافی خود را بصورت پرتوی X ...

ادامه »
بازگشت به بالا