پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶     
خانه / دانلود (برگه 2)

بخش موضوع: دانلود

دانلود تست تکمیلی شیمی پیش دانشگاهی – سینتیک شیمیایی

دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهید هاشمی نژاد ۱ مشهد ، پیش دانشگاهی دخترانه فرهیختگان و پیش دانشگاهی دخترانه کانون علم  که با من کلاس دارند ، لطفا این مجموعه تست را دانلود کرده  و چاپ کنید و تا اول مهر ...

ادامه »
بازگشت به بالا