یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷     
خانه / اخبار کلاس های کنکور و پیش دانشگاهی (برگه 10)

بخش موضوع: اخبار کلاس های کنکور و پیش دانشگاهی

اطلاعیه شماره ۲۶ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه فضیلت کد B – سه شنبه ۹۳/۱۱/۱۲

اطلاعیه شماره ۲۶ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه فضیلت کد B – سه شنبه ۹۳/۱۱/۱۲

دانش آموزان کلاس کنکور آموزشگاه فضیلت  کد B  ، روز سه شنبه ۹۳/۱۱/۱۳  ساعت ۱۷  تا ۱۹  از  فصل ۵    شیمی ۲  آزمون دارند. لطفا تست های فصل ۵   را زده و با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.    ** دانش آموزان دیگر کدها در ...

ادامه »

اطلاعیه شماره ۲۵ : آزمون شیمی ۳ – فصل ۱و۲ – آموزشگاه فضیلت کد A – دوشنبه ۹۳/۱۱/۱۳

اطلاعیه شماره ۲۵ : آزمون شیمی ۳ – فصل ۱و۲ – آموزشگاه فضیلت کد A – دوشنبه ۹۳/۱۱/۱۳

دانش آموزان کلاس کنکور آموزشگاه فضیلت  کد A  ، روز دوشنبه ۹۳/۱۱/۱۳  ساعت ۱۵٫۳۰  تا ۱۷  از  فصل ۱ و ۲    شیمی ۳  آزمون دارند. لطفا تست های فصل ۱ و۲   را زده و با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.    ** دانش آموزان ...

ادامه »

اطلاعیه شماره ۲۴ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه کاوش کد B – چهارشنبه ۹۳/۱۱/۱

اطلاعیه شماره ۲۴ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه کاوش کد B – چهارشنبه ۹۳/۱۱/۱

دانش آموزان کلاس کنکور آموزشگاه کاوش کد B  ، روز چهارشنبه ۹۳/۱۱/۱  ساعت ۱۹  تا ۲۰٫۳۰  از  فصل ۵   شیمی ۲  آزمون دارند. لطفا تست های فصل ۵  را زده و با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.    ** دانش آموزان دیگر کدها در ...

ادامه »

اطلاعیه شماره ۲۳ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه پیام – یکشنبه ۹۳/۱۰/۱۴

اطلاعیه شماره ۲۳ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه پیام  – یکشنبه ۹۳/۱۰/۱۴

دانش آموزان کلاس کنکور آموزشگاه پیام  ، روز یکشنبه ۹۳/۱۰/۱۴  ساعت ۱۹  تا ۲۰٫۳۰  از  فصل ۵   شیمی ۲  آزمون دارند. لطفا تست های فصل ۵  را زده و با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.    ** دانش آموزان دیگر کدها در صورتیکه قبلا ...

ادامه »

اطلاعیه شماره ۲۲ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه کاوش کد A – چهارشنبه ۹۳/۱۰/۱۰

اطلاعیه شماره ۲۲ : آزمون شیمی ۲ – فصل ۵ – آموزشگاه کاوش  کد A – چهارشنبه ۹۳/۱۰/۱۰

دانش آموزان کلاس کنکور آموزشگاه کاوش کد A ، روز چهارشنیه ۹۳/۱۰/۱۰  ساعت ۱۷  تا ۱۹  از  فصل ۵   شیمی ۲  آزمون دارند. لطفا تست های فصل ۵  را زده و با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.    ** دانش آموزان دیگر کدها ...

ادامه »
بازگشت به بالا