یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸     
خانه / بخش برچسب: شیمی دبیرستان

بخش برچسب: شیمی دبیرستان

ساختار لوویس رادیکالها

ساختار لوویس رادیکالها

* رادیکالها گروه مهمی از ترکیبات شیمیایی هستند که نقش مهمی در واکنشهای شیمیایی دارند. این ترکیبات دارای یک یا چند اربیتال تک الکترونی هستند. تسلط به ساختار لوئیس این ترکیبات برای  فراگیری ساختارهای لوئیس ضروری است.     

ادامه »
بازگشت به بالا