چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: محلول ها
فصل: محلول ها

فصل: محلول ها

الکترولیتها موادی هستند که محلول آنها در آب رسانای الکتریسیته است . این ترکیبات هنگام حل شدن در آب یونهای آزاد ایجاد می کنند که موجب انتقال الکتریسیته می شوند . به این نوع رسانایی ، رسانایی یونی گفته می شود . (ف-۴ پیش)
فلزات و گرافیت رسانای الکترونی هستند زیرا عامل انتقال الکتریسیته ، الکترونهای آزاد هستند .

تصویر رسانایی الکتریکی آب خالص ، نمک طعام جامد و محلول نمک طعام در آب را نشان می دهد . آب خالص رسانا نمی باشد زیرا دارای یون نیست و نمک طعام جامد هم رسانا نیست زیرا یونهای آن آزادی حرکت ندارند . ولی محلول آن در آب رسانا است زیرا در حالت محلول ، یونهای سدیم و کلرید آزادی حرکت داشته و می توانند به سمت قطبهای مثبت و منفی حرکت کنند .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


− 1 = هیچ

بازگشت به بالا