چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: محلول ها
فصل: محلول ها

فصل: محلول ها

هنگام انحلال یک ماده در یک مایع ، بایستی نیروهای جاذبه قوی تری بین مولکولهای حلال و ذرات حل شونده ایجاد شوند .
آب یکی از مهمترین و متداولترین حلال ها می باشد که قطبی بوده و می تواند ترکیبات قطبی و یونی زیادی را در خودش حل
کند .
تصویر انحلال یک ترکیب یونی ( مانند نمک طعام ) را در آب نشان می دهد . مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی نمک را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی
می شوند . و بدین ترتیب انحلال صورت می پذیرد .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


هفت − = 3

بازگشت به بالا