چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: استوکیومتری
فصل: استوکیومتری

فصل: استوکیومتری

فلزات قلیایی و قلیایی خاکی ( بجز بریلیم ) با آب واکنش داده و علاوه بر تولید قلیا ( باز محلول ) گاز هیدروژن نیز تولید می کنند . این واکنش از نوع واکنشهای جابجایی یگانه است که اتمهای فلز قلیایی یا قلیایی خاکی جای یکی از اتمهای هیدروژن آب را گرفته و آنرا آزاد می کند و خود بصورت کاتیون وارد آب می شود .
تصویر واکنش فلز لیتیم را با آب نشان می دهد که کاز هیدروژن تولید می شود .
۲Li (s) + 2H2O(l) —-> ۲LiOH (aq) + H2

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


− پنج = 3

بازگشت به بالا