چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: محلول ها
فصل: محلول ها

فصل: محلول ها

صابونها نمک اسیدهای چرب هستند . صابونهای سدیم ، پتاسیم و آمونیم در آب محلول می باشند . جزء آنیونی صابون خود
ساختار دوبخشی دارد : بخش یونی که همان سر کروبوکسیلات است و بخش ناقطبی که شامل زنجیر کربنی است . بخش یونی آن در آب و بخش ناقطبی آن در چربی ها محلول می باشند . بدین ترتیب آنیونهای صابون به عنوان امولسیون کننده ، ذرات چربی را احاطه کرده و آنها را بصورت امولسیون وارد آب می کنند و موجب پاک شدن جربی ها می شوند .

تصویر جزء آنیونی صابون را نشان می دهد که چگونه سر ناقطبی صابون در چربی حل شده است و سر یونی آن با مولکولهای
آب ، نیروهای جاذبه یون-دوقطبی ایجاد کرده است .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


+ هشت = 10

بازگشت به بالا