چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: محلول ها
فصل: محلول ها

فصل: محلول ها

فشاربخار مایع ، فشاری است که مولکولهای بخار مایع در یک ظرف دربسته به دیواره های ظرف وارد می کنند . فشار بخار مایع به نوع مایع و دما بستگی دارد . هر چه نیروهای جاذبه بین مولکولهای مایع کمتر بوده و دما نیز بالاتر باشد ، تعداد مولکول بیشتری می توانند به حالت گاز درآیند و بنابراین فشاربخار نیز بیشتر خواهد بود .

با انحلال یک ماده غیرفرار در مایع ، نیروهای جاذبه قویتری بین مولکولهای حلال و ذرات حل شونده ایجاد می شود که موجب کاهش تعداد مولکولهای بخار مایع شده و فشار بخار کاهش می یابد . هر چه غلظت ذرات حل شونده در محلول بیشتر باشد ، فشار بخار مایع بیشتر کاهش می یابد . ( فشار بخار محلولها یک خاصه کولیگاتیو است و فقط به تعداد ذرات حل شده بستگی دارد )
تصویر فشار بخار آب خالص ( شکل چپ ) و فشار بخار محلول ماده غیرفرار ( شکل راست ) را نشان می دهد . در شکل سمت راست تراکم مولکولهای بخار مایع کمتر بوده و فشاربخار کمتر است .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


نُه − = 3

بازگشت به بالا