چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: محلول ها
فصل: محلول ها

فصل: محلول ها

گازها ترکیبات مولکولی هستند که نیروهای جاذبه بین مولکولهای آنها بسیار کم است . اغلب آنها ترکیبات ناقطبی هستند (اکسیژن ، هیدروژن ، متان و … ) و بعضی نیز ترکیبات قطبی هستند ( آمونیاک ، هیدروژن کلرید و … ).

گازهای ناقطبی ضمن برخورد به سطح آب می توانند به مقدار جزئی در آب حل شوند . انحلال آنها در آب بصورت مولکولی می باشد و نیروهای جاذبه بسیار ضعیفی بین آنها و مولکولهای آب ایجاد می شود . این مولکولها به آسانی با اندکی گرما از بین مولکولهای آب خارج شده و به حالت گاز درمی آیند .

تصویر انحلال گاز اکسیژن در آب را نشان می دهد . مولکولهای دواتمی اکسیژن ضمن برخورد به سطح آب ، در لابلای مولکولهای آب قرار می گیرند .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


− یک = 0

بازگشت به بالا