چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: ترمودینامیک
فصل: ترمودینامیک

فصل: ترمودینامیک

به تغییرات و پدیده های که فقط تابع مقادیر آغازی و پایانی هستند تابع حالت گفته می شود . این تغییرات تابع مسیر نمی باشند ، یعنی مقدار تغییرات در مسیرهای مختلف یکسان است . به عنوان مثال تغییرات انرژی دورنی ، تغییرات آنتالپی ، تغییرات آنتروپی و تغییرات انرژی آزاد گیپس تابع حالت هستند.

تصویر تغییر ارتفاع را نشان می دهد که تابع حالت است . در مسیرهای مختلف ، تغییر ارتفاع یکسان است .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


نُه − = 6

بازگشت به بالا