چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: استوکیومتری
فصل: استوکیومتری

فصل: استوکیومتری

کربن منواکسید که از سوختن ناقص ترکیبات کربنی بدست می آید ، گازی بسیار سمی و کشنده است . این گاز قابل سوختن بوده و در هوا با شعله سوخته و تولید کربن دی اکسید می کند . این واکنش از نوع سوختن می باشد.

تصویر سوختن گاز کربن منواکسید را نشان می دهد .
۲CO(g) + O2(g) —-> ۲CO2(g) 1

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


نُه − 5 =

بازگشت به بالا