چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹     
خانه / شیمی 3 / فصل: استوکیومتری
فصل: استوکیومتری

فصل: استوکیومتری

واکنشهای رسوبی از جمله واکنشهای جابجایی دوگانه است که در آنها یونهای دو ترکیب جایشان را با هم عوض می کنند ، ویک ترکیب نامحلول ایجاد میکنند که بصورت جامد رسوب میکند . از این واکنشها برای شناسایی یونها نیز استفاده می شود .
تصویر واکنش سدیم یدید و سرب(II) نیترات که رسوب زرد رنگ سرب(II)یدید ایجاد می شود را نشان می دهد .
۲NaI (aq) + Pb(NO3)2 (aq) ——> PbI2 (s) + 2NaNO3 (aq) 1

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


+ یک = 5

بازگشت به بالا