شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / دسته‌بندی نشده (برگه 5)

بخش موضوع: دسته‌بندی نشده

الکترولیز ( برقکافت )

فصل: الکتروشیمی توضیحات: در یک سلول الکترولیتی ، با استفاده از یک منبع تغذیه جریان الکتریکی لازم برای انجام یک واکنش الکتروشیمیایی تامین شده و طی آن انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود . یکی از کاربردهای سلولهای الکترولیتی ...

ادامه »

سلول الکتروشیمیایی گالوانی ( ولتایی )

فصل: الکتروشیمی سلول گالوانی که به آن سلول ولتایی نیز گفته می شود ، یک سلول الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . این انیمیشن یک سلول ولتایی را نشان میدهد . شما متوانید ...

ادامه »

برخورد موثر

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: منظور از برخورد موثر در یک واکنش شیمیایی ، برخوردی است که منجر به تشکیل پیچیده فعال شده و واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند . برخورد موثر ، دارای جهت مناسب و انرژی ...

ادامه »

کاتالیزگر جذب سطحی

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: در این نوع کاتالیزگر ، واکنش دهنده ها جذب سطح کاتالیزگر شده و با هم واکنش می دهند و سپس فراورده ها از سطح کاتالیزگر جدا می شوند . در واقع پیچیده فعال در سطح کاتالیزگر ...

ادامه »

واکنش دهنده محدودکننده

فصل: استوکیومتری توضیحات: واکنش دهنده ای که زودتر از دیگر واکنشدهنده ها تمام شده و موجب توقف واکنش می شود را واکنش دهنده محدود کننده می گویند ( ماده قرمز ) واکنش دهنده ای که مقداری از ان باقی مانده ...

ادامه »

افزایش آنتروپی

فصل: ترمودینامیک توضیحات: با برداشتن دیواره بین دو گاز ، مولکولهای دو گاز خودبخود در کل فضای ظرف بطور یکنواخت پراکنده می شوند . علت آن افزایش انتروپی میباشد .

ادامه »

الکترولیت و غیرالکترولیت

فصل: محلول ها توضیحات: محلول اتیل الکل ( اتانول ) غیرالکترولیت است . زیرا بصورت مولکولی در آب حل میشود . محلول استیک اسید الکترولیت ضعیف است . زیرا مولکولهای آن مقدار کمی در آب یونش می یابند و درصد ...

ادامه »

انحلال نمک طعام در آب

فصل: محلول ها توضیحات: مولکولهای قطبی آب ، از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و انها را از یکدیگر جدا می کنند .

ادامه »

سزیم کلرید

فصل: ترکیبهای یونی توضیحات: سزیم کلرید ( CsCl) یک ترکیب یونی است که در آن کاتیونهای سزیم و آنیونهای کلرید در کنار یکدیگر قرار گرفته و شبکه بلوری ایجاد کرده اند . این شبکه بلوری مانند شبکه بلوری سدیم کلرید ...

ادامه »

مولکول متان

فصل: ترکیبهای کوالانسی توضیحات: متان (CH4) یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که در آن هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به چهار اتم هیدروژن پیوند دارد . اطراف اتم کربن چهار قلمرو الکترونی است و بنابراین شکل هندسی آن ...

ادامه »
بازگشت به بالا