یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶     

برخورد موثر

فصل: سینیتیک شیمیایی

توضیحات:
منظور از برخورد موثر در یک واکنش شیمیایی ، برخوردی است که منجر به تشکیل پیچیده فعال شده و واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند . برخورد موثر ، دارای جهت مناسب و انرژی کافی است .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


دو + = 9

بازگشت به بالا