دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / فیلم

بخش موضوع: فیلم

استری شدن

استری شدن

با سلام برای افزایش غلظت استر در واکنش استری شدن کدام تغییر زیر موثر است؟ افزایش غلظت اسید افزایش مقدار اب افزایش دما افزایش مقدار +H  

ادامه »

کلیپ فیلم آموزشی رسم ساختار لوویس به روش قانون تناوبی عناصر

رسم ساختار های لوویس به روش قانون تناوبی عناصر یک روش ابداعی است که تمامی دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی می توانند از آن استفاده کنند. این روش بسیار ساده بوده و مزایای زیادی دارد که  در قسمتهای دیگر ...

ادامه »

سنجش حجمی اسید و باز

فصل: اسید و باز توضیحات: سنجش حجمی اسید و باز یک روش آزمایشگاهی برای تعیین مقدار اسید یا باز موجود در حجم معینی از محلول است . به این منظور حجم معینی از محلول با غلظت مجهول را درون ارلن ...

ادامه »

برخورد موثر

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: منظور از برخورد موثر در یک واکنش شیمیایی ، برخوردی است که منجر به تشکیل پیچیده فعال شده و واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند . برخورد موثر ، دارای جهت مناسب و انرژی ...

ادامه »

کاتالیزگر جذب سطحی

فصل: سینیتیک شیمیایی توضیحات: در این نوع کاتالیزگر ، واکنش دهنده ها جذب سطح کاتالیزگر شده و با هم واکنش می دهند و سپس فراورده ها از سطح کاتالیزگر جدا می شوند . در واقع پیچیده فعال در سطح کاتالیزگر ...

ادامه »

واکنش دهنده محدودکننده

فصل: استوکیومتری توضیحات: واکنش دهنده ای که زودتر از دیگر واکنشدهنده ها تمام شده و موجب توقف واکنش می شود را واکنش دهنده محدود کننده می گویند ( ماده قرمز ) واکنش دهنده ای که مقداری از ان باقی مانده ...

ادامه »

افزایش آنتروپی

فصل: ترمودینامیک توضیحات: با برداشتن دیواره بین دو گاز ، مولکولهای دو گاز خودبخود در کل فضای ظرف بطور یکنواخت پراکنده می شوند . علت آن افزایش انتروپی میباشد .

ادامه »

الکترولیت و غیرالکترولیت

فصل: محلول ها توضیحات: محلول اتیل الکل ( اتانول ) غیرالکترولیت است . زیرا بصورت مولکولی در آب حل میشود . محلول استیک اسید الکترولیت ضعیف است . زیرا مولکولهای آن مقدار کمی در آب یونش می یابند و درصد ...

ادامه »

انحلال نمک طعام در آب

فصل: محلول ها توضیحات: مولکولهای قطبی آب ، از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و انها را از یکدیگر جدا می کنند .

ادامه »

سزیم کلرید

فصل: ترکیبهای یونی توضیحات: سزیم کلرید ( CsCl) یک ترکیب یونی است که در آن کاتیونهای سزیم و آنیونهای کلرید در کنار یکدیگر قرار گرفته و شبکه بلوری ایجاد کرده اند . این شبکه بلوری مانند شبکه بلوری سدیم کلرید ...

ادامه »
بازگشت به بالا