سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹     
خانه / فیلم / فهرست فیلم های تدریس شده ی استاد مرتضی محمدی
فهرست فیلم های تدریس شده ی استاد مرتضی محمدی

فهرست فیلم های تدریس شده ی استاد مرتضی محمدی

 

🔴 فهرست فیلم های تدریس شده استاد مرتضی محمدی
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜
✅ کانال آموزش شیمی موسسه سبقت برتر – استاد مرتضی محمدی

🎞🎞 فیلم ها 🎞🎞

☑️☑️ شیمی ۱۲ ☑️☑️

۱️⃣🎞 شیمی ۱۲- فصل چهارم – به دنبال هوای پاک
https://t.me/sebghatebartar_shimi/8
2️⃣🎞شیمی ۱۲- فصل چهارم – طیف سنجی فروسرخ
https://t.me/sebghatebartar_shimi/9
3️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – انرژی فعال سازی – ۱
https://t.me/sebghatebartar_shimi/11
4️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – انرژی فعال سازی – ۲
https://t.me/sebghatebartar_shimi/12
5️⃣🎞 شیمی ۱۲ – فصل چهارم – مفهوم کاتالیزگر
https://t.me/sebghatebartar_shimi/13
6️⃣🎞 شیمی ۱۲ – فصل چهارم – کاتالیزگر – بررسی متن کتاب درسی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/14
7️⃣🎞 شیمی ۱۲ – فصل چهارم – مبدل کاتالیستی – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/27
8️⃣🎞 شیمی ۱۲ – فصل چهارم – مبدل کاتالیستی – بررسی متن کتاب – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/28
9️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – پیشرفت واکنش های تعادلی و ثابت تعادل
https://t.me/sebghatebartar_shimi/32
0️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – عوامل موثر بر تعادل
https://t.me/sebghatebartar_shimi/43
1️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر غلظت بر تعادل – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/44
2️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر غلظت بر تعادل – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/45
3️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – عوامل موثر بر سرعت – اصل لوشاتلیه
https://t.me/sebghatebartar_shimi/65
4️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر فشار بر تعادل – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/73
5️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر فشار بر تعادل – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/74
6️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر فشار بر تعادل – اصل لوشاتلیه
https://t.me/sebghatebartar_shimi/75
7️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر دما بر جابجایی تعادل و ثابت تعادل – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/95
8️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر دما بر جابجایی تعادل و ثابت تعادل – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/96
9️⃣۱️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر دما بر جابجایی تعادل و ثابت تعادل – قسمت سوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/97
0️⃣۲️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر دما بر جابجایی تعادل و ثابت تعادل – بررسی متن کتاب
https://t.me/sebghatebartar_shimi/98
1️⃣۲️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل چهارم – اثر تغییر دما و فشار بر فرآیند هابر
https://t.me/sebghatebartar_shimi/114
2️⃣۲️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل ۴ – ارزش فناوری های شیمیایی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/167
3️⃣۲️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل ۴ – پلی اتیلن ترفتالات (PET) و بازیافت آن
https://t.me/sebghatebartar_shimi/168
4️⃣۲️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل ۴ – ارزش فناوری های شیمیایی – بررسی متن کتاب درسی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/169
5️⃣۲️⃣🎞شیمی ۱۲ – فصل ۴ – تمرینات دوره ای
https://t.me/sebghatebartar_shimi/170

☑☑ شیمی ۱۱ ☑☑

۱⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – ترکیبات آلی اکسیژن دار – الکل ها و اترها – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/38
2⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – ترکیبات آلی اکسیژن دار – الکل ها و اترها – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/39
3⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – ترکیبات آلی اکسیژن دار – آلدهیدها و کتون ها – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/40
4⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – ترکیبات آلی اکسیژن دار – آلدهیدها و کتون ها – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/41
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
۵⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/49
6⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/50
7⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – محاسبه سرعت
https://t.me/sebghatebartar_shimi/51
8⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – عوامل موثر بر سرعت
https://t.me/sebghatebartar_shimi/52
9⃣🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – نسبت سرعت ها در یک واکنش
https://t.me/sebghatebartar_shimi/53
10🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – سرعت واکنش – قسمت اول
https://t.me/sebghatebartar_shimi/54
1⃣۱🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – سرعت واکنش – قسمت دوم
https://t.me/sebghatebartar_shimi/55
12🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – رسم نمودار مول – زمان

https://t.me/sebghatebartar_shimi/63
13🎞شیمی ۱۱ – فصل دوم – سینتیک شیمیایی – سرعت بر حسب تغییر غلظت
https://t.me/sebghatebartar_shimi/64

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
📎 برای مشاهده فیلم ها به کانال آموزش شیمی سبقت برتر : https://t.me/sebghatebartar_shimi مراجعه کنید یا  لینک هر مطلب را copy و در مرورگر خود paste کنید.

📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
@sebghatebartar_shimi
@Mor_Mohammadi

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


شش × 3 =

بازگشت به بالا