جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷     
خانه / سوالات درسی / پایه اول

بخش موضوع: پایه اول

تهیه محلول

تهیه محلول

روش تهیه دو لیتر کلرید سدیم ۱۲ میلی گرم در لیتر را توضیح دهید و با تشکر تهیه محلول

ادامه »

بیوند کوالانسی

بیوند کوالانسی

چند درصد از الکترون های لایه ی ظرفیت اتم های موجود در مولکول کربن دی اکسید،در بیوند کوالانسی شرکت کرده اند؟

ادامه »

خشک شدن سبزی

خشک شدن سبزی

باسلام. خشک شدن سبزی عمل فیزیکی است یا شیمیایی؟ با ذکر دلیل باتشکر

ادامه »

سوختن مولی مواد

سوختن مولی مواد

گرمای سوختن مولی متان ۸۹۰-  کیلو ژول بر مول است از سوختن ۱۲ گرم متان چند کیلو ژول انرژی آزاد می شود؟(C=12 , H=1)

ادامه »

جرم ماده

جرم ماده

وقتی که یک ماده می سوزد جرم خاکستر حاصل از آن کمتر از جرم مادهی اولیه آن می شود.آیا این مثال می تواند نقض کننده قانون بقای جرم باشد؟

ادامه »

آتش سوزی جنگل – گرما

آتش سوزی جنگل – گرما

هر ساله در روزهای گرم سال جنگل های بعضی استان ها دچار آتش سوزی شدیدی می شود . آیا این امکان دارد که جنگل خود به خود آتش بگیرد؟اگر بله بیشتر در چه مناطقی باید این اتفاق بیفتد?

ادامه »

جرم و حجم محلول

جرم و حجم محلول

اگر مقداری آب و الکل را با هم مخلوط کنیم ۱)جرم محلول حاصل چقدر است؟چرا؟ ۲)حجم محلول حاصل چقدر است؟چرا؟

ادامه »
بازگشت به بالا