دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸     
هیدروکربن ها

هیدروکربن ها

معادله ی شیمیایی زیر سوختن کامل گاز بروبان را در شرایط استاندارد آزمایشگاهی نشان می دهد.اگر سرعت تولید گاز کربن دی اکسید را برابر x بگیریم،سرعت تولید آب کدام است؟                                                                                                                                     C3H8+O2→CO2+H2O

توسط رضا رستمی    

 

 

 

سلام. اگر معادله را موازنه کنید :  C3H8 +  ۵O2  —-> 3CO2   + ۴H2O  

اگر سرعت تولید CO2 را x بگیریم سرعت تولید آب ۱٫۳۳x خواهد بود. 

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


نُه − = 4

بازگشت به بالا