شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / سوالات درسی / پایه دوم / آنتالپی سوختن
آنتالپی سوختن

آنتالپی سوختن

چرا آنتالپی سوختن در هیدرو کربن ها با افزایش اتم کربن بیشتر می شود؟
چرا آنتالپی سوختن آلکان ها بیشتر از آلکن ها و آلکن ها بیشتر از آلکین ها است؟
چرا آنتالپی سوختن آلکانی از الکل هم کربنش بیشتر است؟
توسط احمدرضا دامغان

سلام.

  • سوختن هیدروکربن ها در واقع سوختن همزمان کربن و هیدروژن است. خب هرچه تعداد اتم کربن و هیدروژن در یک هیدروکربن بیشتر باشد ، تعداد کربن و هیدروژن بیشتری می سوزد و گرمای بیشتری آزاد خواهد شد.
  • به همان دلیلی که در بالا گفتم. تعداد اتمهای هیدروژن در الکان بیشتر از آلکن و در الکن بیشتر از آلکین است.
  • زیرا در الکل ها اتم اکسیژن وجود دارد و هنگام سوختن یک الکل بایستی پیوندهای اکسیژن با کربن و هیدروژن نیز شکسته شوند که گرمای زیادی صرف می کنند و بنابراین گرمای کمتری آزاد خواهد شد.

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


+ 3 = نُه

بازگشت به بالا