چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸     
خانه / دانستنی های کنکور / بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳
بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳

بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳

بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳

بودجه بندی سوالات

از نظر تعداد سوالات هر کتاب درسی و هر فصل ، در کنکور ۹۳ تغییر محسوسی نسبت به سالهای قبل وجود نداشت و از هر
کدام از کتابهای شیمی ۲ (۱۱ سوال )  و شیمی ۳ (۱۲ سوال )  و شیمی پیش دانشگاهی (۱۲ سوال ) بطور بکسان سوال طرح شده بود. 
 
بنابراین مشاهده می شود درسهای شیمی ۲ و شیمی ۳ از اهمیت زیادی برخوردار هستند و تسلط به آنها علاوه بر رسیدن به درصد بالایی در شیمی ، موجب می شود ، مفاهیم پیش دانشگاهی را بهتر و دقیقتر فرا بگیریم.
 
 
انواع سوالاتی که در کنکور شیمی مطرح می شوند:
 
۱- سوالات محاسباتی
در سالهای گذشته تعداد سوالات محاسباتی بین ۱۲ تا ۱۴ عدد متغییر بود که در کنکور ۹۳ به ۱۸ عدد رسید. سوالات محاسباتی وقت گیر و خسته کننده هستند ، لذا در کنکور ۹۳ داوطلبان زمان بیشتری را صرف پاسخ دادن به سوالات شیمی کردند. افزایش تعداد سوالات محاسباتی ، موجب سختتر شدن شیمی کنکور ۹۳ نسبت به کنکور سالهای قبل شد و متوسط درصد پاسخگویی سوالات شیمی کاهش یافت.
سوالات محاسباتی که در کنکور ۹۳ آورده شده بود خود به ۳ دسته زیر تقسیم میشوند :
 
الف ) سوالات محاسباتی ساده : در این سوالات فقط یک موضوع در محاسبات مورد نظر میباشند. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۷ عدد بودند. (۲۴۷ – ۲۴۸ – ۲۴۹ – ۲۵۰ – ۲۵۴ – ۲۵۹ – ۲۶۱ )
 
ب ) سوالات محاسباتی ترکیبی : در این سوالات دو یا چند موضوع مختلف از یک فصل یا چند فصل در محاسبات مورد نظر میباشند. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۷ عدد بودند. (۲۵۱ – ۲۵۲ – ۲۵۳ – ۲۵۵ – ۲۵۶ – ۲۵۸ – ۲۶۲ )
 
ج ) سوالات محاسباتی خلاقانه : در این سوالات که کاملا جدید هستند حالت خاصی از مسائل شیمی در محاسبات مورد نظر هستند و داوطلب بایستی با درک مفاهیم شیمی به آن جواب بدهد. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۴ عدد بودند. (۲۵۷ – ۲۶۴ – ۲۶۶ – ۲۶۵ )
 
** پاسخ دادن به این سوالات در آزمون سراسری بسیار مشکل بوده و درصد بسیار کمی از داوطلبان می توانند به این سوالات پاسخ بدهند. کسانی در آزمون به این سوالات می توانند پاسخ بدهند که یا قبلا مشابه آنرا دیده باشند و یا وقت بیشتری صرف حل آنها بکنند. پیشنهاد می کنم این سوالات را در انتها و در صورت داشتن وقت ، پاسخ بدهید.
 
۲- سوالات درک مطلب
سوالات درک مطلب ، سوالاتی هستند که هر چهار گزینه ، یک موضوع واحد در یک فصل را بررسی می کنند. در کنکور ۹۳ تعداد سوالات درک مطلب ۸ عدد بود. (۲۳۷ – ۲۳۹ – ۲۴۲ – ۲۴۳ – ۲۴۴ – ۲۶۰ – ۲۶۳ – ۲۶۹ )
 
 
۳- سوالات ترکیبی
سوالات ترکیبی ، سوالاتی هستند که  چهار گزینه آن ، موضوعات مختلفی  از یک فصل یا چند فصل را بررسی می کنند. پاسخ دادن به این سوالات مستلزم تسلط کامل به تمام مفاهیم شیمی در کتابهای دوم ، سوم و پیش دانشگاهی است. در کنکور ۹۳ تعداد سوالات ترکیبی ۹ عدد بود که نشاندهنده پیچیده تر شدن سوالات شیمی است. (۲۳۶ – ۲۳۸ – ۲۴۱ – ۲۴۵ – ۲۴۶ – ۲۴۸ – ۲۴۹ – ۲۶۷ -۲۷۰ )
 
۴- سوالات جای خالی
در این سوالات چند جای خالی در یک مطلب علمی در نظر گرفته می شود و داوطلب بایستی با کلیدهایی که در متن سوال قرار دارد ، گزینه صحیح را انتخاب کند. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۵ عدد بودند (۲۳۶ – ۲۴۰ – ۲۴۴ – ۲۶۸ – ۲۶۹)
 
۵- سوالات شکل و نمودار
در این سوالات یک شکل ، نمودار و یا جدول از مفاهیم کتاب داده می شود و در مورد آن پرسشهایی مطرح می شود. هدف از طرح این سوالات ، سنجش میزان تسلط داوطلبان به متن کتاب است. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۵ عدد بودند. ( ۲۴۶ – ۲۵۷ – ۲۶۰ – ۲۶۱ – ۲۶۹ )
 
۶- سوالاتی که نیاز به نوشتن واکنش شیمیایی داشتند
در این سوالات ، معادله واکنش داده نشده است و برای پاسخ دادن به سوالات، بایستی بتوانید معادله واکنش را بنویسید.  در سوالات کنکور امسال ، ۹ واکنش شیمیایی مورد سوال قرار گرفته شده بود که معادله واکنش داده نشده بود.
** این مطلب،  نشاندهنده اهمیت تسلط به واکنش های شیمیایی برای رسیدن به درصد بالای شیمی است.
 
 
 

بررسی سوال به سوال ، سوالات شیمی پایه کنکور تجربی ۱۳۹۳

 

شیمی ۲ 

۲۳۶ – سوال جاخالی – حفظی – مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۱)
بایستی امواج الکترومغناطیس  را کاملا شناخته باشید و بدانید نور منتشر شده در دستگاه طیف بین و اشعه X هر دو امواج الکترومغناطیس هستند.
 
۲۳۷ –  درک مطلب – اعداد کوانتومی – مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۱)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی را بطور کامل درک کرده باشید.
 
۲۳۸– ترکیبی – مفهومی – جدول تناوبی – (شیمی ۲ – فصل ۲)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی یون پایدار عناصر اصلی و آرایش الکترونی عناصر و جدول تناوبی را بدانید.
 
۲۳۹– درک مطلب – حفظی – اکتنیدها – (شیمی ۲ – فصل ۲)
سوال حفظی و ساده است
 
۲۴۰– جای خالی – کاملا مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۳)
تشخیص فلز و نافلز  و نوع ترکیب آنها و فرمول نویسی
 
۲۴۱– ترکیبی – محاسباتی – مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۳)
دو گزینه محاسباتی و دو گزینه غیر محاسباتی مربوط به انرژی شبکه هستند –  جواب سوال ، گزینه محاسباتی
در این قبیل سوالات که گزینه های محاسباتی هم دارند ، بهتر است ابتدا گزینه های غیرمحاسباتی بررسی شوند و سپس درصورت لزوم ، گزینه های محاسباتی حل شوند.
 
۲۴۲– درک مطب –  کاملا مفهومی – ساختار لوویس – (شیمی ۲ – فصل ۴)
ترکیبات و یونهای داده شده ، خیلی از سطح کتاب بالاتر هستند . یکی از ترکیبات از قاعده اکتت پیروی نمی کند و ساختار  لوویس اسید های اکسیژن دار نیز پرسیده شده است.
 
۲۴۳– درک مطلب – حفظی – نامگذاری ترکیبات کووالانسی – (شیمی ۲ – فصل ۴)
 
۲۴۴– جای خالی – درک مطلب – کاملا مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۴)
بایستی با ساختار اسپرین کاملا آشنا باشید و آنرا یا رسم و یا ذهنی بررسی کنید.  همچنین بایستی با شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی را آشنا باشید.
 
۲۴۵– ترکیبی – کاملا مفهومی – شیمی آلی – (شیمی ۲ – فصل ۵)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی ساختار الکن ها و الکل ها را بدانید .  همچنین تعیین عدد اکسایش کربن در ترکیبات آلی (  پیش دانشگاهی – فصل ۴) و انحلال پذیری الکلها ( شیمی ۳ – فصل ۳ ) را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۴۶– ترکیبی – کاملا مفهومی – شیمی آلی – (شیمی ۲ – فصل ۵)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی گروه های عاملی را تشخیص داده و همچنین ساختار اگزالیک اسید ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳ ) را بدانید.
 

شیمی ۳ 

۲۴۷– محاسباتی – ساده – استوکیومتری – (شیمی ۳ – فصل ۱)
سوال از استوکیومتری محلول ها طرح شده است. معادله واکنش داده نشده و بایستی نوشته شود.
 
۲۴۸ – ترکیبی – محاسباتی ساده – مفهومی – (شیمی ۳ – فصل ۱)
دو گزینه محاسباتی و دو گزینه غیر محاسباتی –  البته گزینه صحیح ، غیر محاسباتی است
 
۲۴۹– ترکیبی – محاسباتی ساده – مفهومی – (شیمی ۳ – فصل ۱)
دو گزینه محاسباتی و دو گزینه غیر محاسباتی – البته گزینه صحیح ، غیر محاسباتی است.
در گزینه های غیرمحاسباتی دو واکنش شیمیایی مورد سوال قرار گرفته است.
 
۲۵۰– محاسباتی ساده – استوکیومتری  – محلول ها ، بازده درصدی – (شیمی ۳ – فصل ۱)
معادله شیمیایی را بایستی بنویسید و از نامهای قدیمی یونها ( شیمی ۲ – فصل ۳) استفاده شده است.
 
۲۵۱– محاسباتی ترکیبی – ترمودینامیک – کاملا مفهومی – (شیمی ۳ – فصل ۲)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی بدانید در حالت تعادل،  ∆G=0 است و در معادله انرژی آزاد گیپس مقدار ∆G را صفر قرار داده و در این شرایط آنتالپی واکنش را محاسبه کرده و سپس آنتالپی تشکیل آمونیاک بدست می آید . در این مسئله  دو تا تغییر واحد هم وجود دارد.
در این سوال ، انرژی آزاد گیپس ، وضعیت تعادل و آنتالپی تشکیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۲– محاسباتی ترکیبی – ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – (شیمی ۳ – فصل ۲)
با توجه به تغییر انرژی درونی (∆E) و کار انبساطی (W)  ، تغییر آنتالپی (∆H) به ازای ۸/۵ گرم بدست می آید . البته چون آنتالپی سوختن گاز را خواسته است ، بایستی در پایان محاسبات ، برای یک مول گاز محاسبه شود.
در این سوال قانون اول ترمودینامیک و آنتالپی سوختن مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۳– محاسباتی ترکیبی – قانون هس – (شیمی ۳ – فصل ۲)
معادله مجهول داده نشده است و بایستی ابتدا معادله تبدیل فسفر به فسفرپنتاکلرید نوشته شود و آنتاپی واکنش بدست آید. البته چون گرمای آزاد شده به ازای یک گرم فسفر را خواسته بود ، در پایان بایستی به ازای یک گرم محاسبه شود.
در این سوال هم قانون هس و هم محاسبات استوکیومتری ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۴– محاسباتی ساده – قانون هس – (شیمی ۳ – فصل ۲)
معادله مجهول داده نشده بود و بایستی ابتدا معادله مجهول نوشته شود . چون آنتالپی تشکیل کلسیم کربنات را خواسته بایستی معادله تشکیل کلسیم کربنات را بنویسیم.
 
۲۵۵– محاسباتی ترکیبی – محلول ها – غلظت – (شیمی ۳ – فصل ۳)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی غلظت مولال و درصدجرمی را کاملا فهمیده باشید و بتوانید آنها را به هم تبدیل کنید.
 
۲۵۶– محاسباتی ترکیبی – محلول ها – انحلال پذیری – (شیمی ۳ – فصل ۳)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی مفهوم انحلال پذیری را بدانید . از طرفی در مسئله جرم یون کلسیم محلول،  داده شده ، ولی انحلال پذیری کلسیم سولفات داده شده و جرم کلسیم سولفات خواسته شده است.
در این سوال استوکیومتری فرمولی و انحلال پذیری مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۷– محاسباتی ابتکاری – کاملا مفهومی و خلاقانه – (شیمی ۳ – فصل ۳)
یک سوال محاسباتی کاملا خلاقانه که ظاهرا بایستی محاسبات زیادی انجام بدیم ولی نیازی به محاسبات نداره.
 
** در جرم معینی از آب در یک دمای معین ، هرچه انحلال پذیری بیشتر باشد ، مقدار ماده بیشتری حل شده  و محلول غلظت بیشتری خواهد داشت ، بنابراین چگالی محلول بیشتر خواهد بود.
 
۲۵۸– محاسباتی ترکیبی – سخت – (شیمی ۳ – فصل ۳)
در این مسئله هم چگالی مطرح شده است و هم استوکیومتری فرمولی و هم درصد خلوص
 

شیمی پیش دانشگاهی

۲۵۹– محاسباتی ساده – مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۱)
در این مسئله قانون سرعت مورد بررسی قرار گرفته است.
 
۲۶۰– درک مطلب – مفهومی – شکل دار – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۱)
از نمودارهای فصل اول شیمی پیش دانشگاهی، دو نمودار داده شده است و هرچهار گزینه مربوط به همین نمودارها است.
 
۲۶۱– محاسباتی ساده – کاملا مفهومی – شکل دار – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۲)
سوال از مبحث محاسبه غلظت تعادلی طرح شده است ،  ولی داده و خواسته مسئله بصورت نمودار مطرح شده و داوطلب بایستی مهارت کافی برای تجزیه و تحلیل نمودار  داشته باشد.
 
۲۶۲– محاسباتی ترکیبی – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۲)
این سوال از مبحث محاسبه ثابت تعادل طرح شده و آنرا با واکنش دهنده محدودکننده در شیمی ۳ ترکیب کرده است.
برای پاسخ به این سوال هم بایستی محاسبه ثابت تعادل و هم تعیین محدودکننده و اضافی را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۶۳– درک مطلب – مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۱)
یکی از واکنش های غیربنیادی کتاب داده شده و سوالاتی در مورد آن در چهار گزینه مطرح شده است.
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی سازوکار  واکنش که در کتاب گفته شده است را کاملا فهمیده باشید.
 
۲۶۴– محاسباتی خلاقانه – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳)
این سوال از مبحث محاسبه PH محلول های بافر طرح شده  و حالت خاصی از محلول های بافر بررسی شده است. در این سوال مقدار اسید اضافه شده به بافر بیشتر از ظرفیت بافر است و PH محلول به غلظت اسید باقی مانده در محلول بستگی دارد.
برای پاسخ به این سوال بایستی مفاهیم ، محلول های بافر ، تغییرات انجام شده در محلول های بافر و محاسبه PH محلول ها را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۶۵– محاسباتی خلاقانه – کاملا مفهومی – سخت – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳)
این سوال از مبحث محاسبه PH طرح شده و آنرا با محاسبات غلظت محلول ها (درصدجرمی)  و رقیق کردن محلول ها و استوکیومتری ترکیب کرده است.
برای پاسخ به این سوال بایستی بطور مفاهیم PH ، رقیق کردن محلول ها ، غلظت درصد جرمی و استوکیومتری محلول ها ( خنثی شدن اسید و باز ) را بطور کامل درک کرده باشید.
 
۲۶۶– محاسباتی خلاقانه – کاملا مفهومی – سخت – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳)
این سوال از مبحث محاسبات PH طرح شده و آنرا با محاسبات محلول ها (مولاریته ) ترکیب کرده است. همچنین حالت خاصی را درنظر گرفته است که PKa=0  است
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی مفاهیم PH ، تهیه محلول با مولاریته معین و PKa را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۶۷– ترکیبی – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
 

این سوال از مبحث اکسایش آلدهیدها و کتونها طرح شده است و آنرا با مفاهیم محلول ها در شیمی ۳ و شیمی آلی در  شیمی ۲ ترکیب کرده است.

برای پاسخ دادن به این سوال بایستی ساختار آلدهیدها و کتونها، اکسایش آلدهیدها و کتونها ، نامگذاری آلدهیدها و کتونها  ، تعیین عدد اکسایش کربن در ترکیبات آلی، ایزومری، فرمول تجربی و ساختار کتن را کاملا درک کرده باشید.
 
 
۲۶۸– جای خالی – ترکیبی – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
این سوال از مبحث برقکافت آب نمک غلیظ طرح شده است و تا حدودی محاسباتی است ، هرچند که آنرا جزء سوالات محاسباتی درنظر نگرفتم . در کتاب اشاره ای به نسبت گازهای آزاد شده در آند و کاتد نکرده است ولی سوال در مورد این نسبت طرح شده و نسبت جرمی گازهای آزاد شده را خواسته است. این سوال همچنین با قانون آووگادرو شیمی ۳ ترکیب شده است.
برای پاسخ به این سوال بایستی برقکافت نمک طعام غلیظ ، معادله کلی برقکافت و قانون آووگادرو را بطور کامل درک کرده باشید .
 
۲۶۹– جای خالی – درک مطلب – شکل دار – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
 
شکل یک سلول گالوانی داده شده است و سوالاتی در مورد آن بصورت جای خالی مطرح شده است.
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی ، سلول های گالوانی و محاسبه پتانسیل سلول را بطور کامل فهمیده باشید.
 
۲۷۰– ترکیبی – مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
 
این سوال از مبحث سلولهای گالوانی و الکترولیتی طرح شده است و تا حدودی محاسباتی است ، هرچند آنرا جزء سوالات محاسباتی منظور نکردم .
برای پاسخ به این سوال بایستی سلول های الکترولیتی و گالوانی و محاسبه پتانسیل سلول گالوانی را بطور کامل فهمیده باشید. 

 

 آمار آزمون شیمی کنکور تجربی ۹۳
نوع سوال
تعداد
محاسباتی
۱۸
درک مطلب
۸
ترکیبی
۹
شکل و نمودار
۵
جای خالی
۵
جدید و ابتکاری
۴
نیاز به نوشتن معادله واکنش
۹

 

 

 

 

 

 

** در صورت تمایل می توانید فایل مربوط به تجزیه و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۳ را از قسمت دانلود سایت ، دریافت تمایید . 
 
*** لطفا با ارائه نظراتتون در باره این تجزیه و تحلیل ، آنرا کاملتر نمایید. 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان – مرتضی محمدی 

۳ نظر ها

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


− سه = 6

بازگشت به بالا