چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶     
خانه / دانستنی های کنکور / بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳
بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳

بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳

بررسی آماری و تخصصی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۳۹۳

بودجه بندی سوالات

از نظر تعداد سوالات هر کتاب درسی و هر فصل ، در کنکور ۹۳ تغییر محسوسی نسبت به سالهای قبل وجود نداشت و از هر
کدام از کتابهای شیمی ۲ (۱۱ سوال )  و شیمی ۳ (۱۲ سوال )  و شیمی پیش دانشگاهی (۱۲ سوال ) بطور بکسان سوال طرح شده بود. 
 
بنابراین مشاهده می شود درسهای شیمی ۲ و شیمی ۳ از اهمیت زیادی برخوردار هستند و تسلط به آنها علاوه بر رسیدن به درصد بالایی در شیمی ، موجب می شود ، مفاهیم پیش دانشگاهی را بهتر و دقیقتر فرا بگیریم.
 
 
انواع سوالاتی که در کنکور شیمی مطرح می شوند:
 
۱- سوالات محاسباتی
در سالهای گذشته تعداد سوالات محاسباتی بین ۱۲ تا ۱۴ عدد متغییر بود که در کنکور ۹۳ به ۱۸ عدد رسید. سوالات محاسباتی وقت گیر و خسته کننده هستند ، لذا در کنکور ۹۳ داوطلبان زمان بیشتری را صرف پاسخ دادن به سوالات شیمی کردند. افزایش تعداد سوالات محاسباتی ، موجب سختتر شدن شیمی کنکور ۹۳ نسبت به کنکور سالهای قبل شد و متوسط درصد پاسخگویی سوالات شیمی کاهش یافت.
سوالات محاسباتی که در کنکور ۹۳ آورده شده بود خود به ۳ دسته زیر تقسیم میشوند :
 
الف ) سوالات محاسباتی ساده : در این سوالات فقط یک موضوع در محاسبات مورد نظر میباشند. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۷ عدد بودند. (۲۴۷ – ۲۴۸ – ۲۴۹ – ۲۵۰ – ۲۵۴ – ۲۵۹ – ۲۶۱ )
 
ب ) سوالات محاسباتی ترکیبی : در این سوالات دو یا چند موضوع مختلف از یک فصل یا چند فصل در محاسبات مورد نظر میباشند. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۷ عدد بودند. (۲۵۱ – ۲۵۲ – ۲۵۳ – ۲۵۵ – ۲۵۶ – ۲۵۸ – ۲۶۲ )
 
ج ) سوالات محاسباتی خلاقانه : در این سوالات که کاملا جدید هستند حالت خاصی از مسائل شیمی در محاسبات مورد نظر هستند و داوطلب بایستی با درک مفاهیم شیمی به آن جواب بدهد. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۴ عدد بودند. (۲۵۷ – ۲۶۴ – ۲۶۶ – ۲۶۵ )
 
** پاسخ دادن به این سوالات در آزمون سراسری بسیار مشکل بوده و درصد بسیار کمی از داوطلبان می توانند به این سوالات پاسخ بدهند. کسانی در آزمون به این سوالات می توانند پاسخ بدهند که یا قبلا مشابه آنرا دیده باشند و یا وقت بیشتری صرف حل آنها بکنند. پیشنهاد می کنم این سوالات را در انتها و در صورت داشتن وقت ، پاسخ بدهید.
 
۲- سوالات درک مطلب
سوالات درک مطلب ، سوالاتی هستند که هر چهار گزینه ، یک موضوع واحد در یک فصل را بررسی می کنند. در کنکور ۹۳ تعداد سوالات درک مطلب ۸ عدد بود. (۲۳۷ – ۲۳۹ – ۲۴۲ – ۲۴۳ – ۲۴۴ – ۲۶۰ – ۲۶۳ – ۲۶۹ )
 
 
۳- سوالات ترکیبی
سوالات ترکیبی ، سوالاتی هستند که  چهار گزینه آن ، موضوعات مختلفی  از یک فصل یا چند فصل را بررسی می کنند. پاسخ دادن به این سوالات مستلزم تسلط کامل به تمام مفاهیم شیمی در کتابهای دوم ، سوم و پیش دانشگاهی است. در کنکور ۹۳ تعداد سوالات ترکیبی ۹ عدد بود که نشاندهنده پیچیده تر شدن سوالات شیمی است. (۲۳۶ – ۲۳۸ – ۲۴۱ – ۲۴۵ – ۲۴۶ – ۲۴۸ – ۲۴۹ – ۲۶۷ -۲۷۰ )
 
۴- سوالات جای خالی
در این سوالات چند جای خالی در یک مطلب علمی در نظر گرفته می شود و داوطلب بایستی با کلیدهایی که در متن سوال قرار دارد ، گزینه صحیح را انتخاب کند. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۵ عدد بودند (۲۳۶ – ۲۴۰ – ۲۴۴ – ۲۶۸ – ۲۶۹)
 
۵- سوالات شکل و نمودار
در این سوالات یک شکل ، نمودار و یا جدول از مفاهیم کتاب داده می شود و در مورد آن پرسشهایی مطرح می شود. هدف از طرح این سوالات ، سنجش میزان تسلط داوطلبان به متن کتاب است. در کنکور ۹۳ تعداد این سوالات ۵ عدد بودند. ( ۲۴۶ – ۲۵۷ – ۲۶۰ – ۲۶۱ – ۲۶۹ )
 
۶- سوالاتی که نیاز به نوشتن واکنش شیمیایی داشتند
در این سوالات ، معادله واکنش داده نشده است و برای پاسخ دادن به سوالات، بایستی بتوانید معادله واکنش را بنویسید.  در سوالات کنکور امسال ، ۹ واکنش شیمیایی مورد سوال قرار گرفته شده بود که معادله واکنش داده نشده بود.
** این مطلب،  نشاندهنده اهمیت تسلط به واکنش های شیمیایی برای رسیدن به درصد بالای شیمی است.
 
 
 

بررسی سوال به سوال ، سوالات شیمی پایه کنکور تجربی ۱۳۹۳

 

شیمی ۲ 

۲۳۶ – سوال جاخالی – حفظی – مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۱)
بایستی امواج الکترومغناطیس  را کاملا شناخته باشید و بدانید نور منتشر شده در دستگاه طیف بین و اشعه X هر دو امواج الکترومغناطیس هستند.
 
۲۳۷ –  درک مطلب – اعداد کوانتومی – مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۱)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی را بطور کامل درک کرده باشید.
 
۲۳۸- ترکیبی – مفهومی – جدول تناوبی – (شیمی ۲ – فصل ۲)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی یون پایدار عناصر اصلی و آرایش الکترونی عناصر و جدول تناوبی را بدانید.
 
۲۳۹- درک مطلب – حفظی – اکتنیدها – (شیمی ۲ – فصل ۲)
سوال حفظی و ساده است
 
۲۴۰- جای خالی – کاملا مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۳)
تشخیص فلز و نافلز  و نوع ترکیب آنها و فرمول نویسی
 
۲۴۱- ترکیبی – محاسباتی – مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۳)
دو گزینه محاسباتی و دو گزینه غیر محاسباتی مربوط به انرژی شبکه هستند –  جواب سوال ، گزینه محاسباتی
در این قبیل سوالات که گزینه های محاسباتی هم دارند ، بهتر است ابتدا گزینه های غیرمحاسباتی بررسی شوند و سپس درصورت لزوم ، گزینه های محاسباتی حل شوند.
 
۲۴۲- درک مطب –  کاملا مفهومی – ساختار لوویس – (شیمی ۲ – فصل ۴)
ترکیبات و یونهای داده شده ، خیلی از سطح کتاب بالاتر هستند . یکی از ترکیبات از قاعده اکتت پیروی نمی کند و ساختار  لوویس اسید های اکسیژن دار نیز پرسیده شده است.
 
۲۴۳- درک مطلب – حفظی – نامگذاری ترکیبات کووالانسی – (شیمی ۲ – فصل ۴)
 
۲۴۴- جای خالی – درک مطلب – کاملا مفهومی – (شیمی ۲ – فصل ۴)
بایستی با ساختار اسپرین کاملا آشنا باشید و آنرا یا رسم و یا ذهنی بررسی کنید.  همچنین بایستی با شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی را آشنا باشید.
 
۲۴۵- ترکیبی – کاملا مفهومی – شیمی آلی – (شیمی ۲ – فصل ۵)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی ساختار الکن ها و الکل ها را بدانید .  همچنین تعیین عدد اکسایش کربن در ترکیبات آلی (  پیش دانشگاهی – فصل ۴) و انحلال پذیری الکلها ( شیمی ۳ – فصل ۳ ) را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۴۶- ترکیبی – کاملا مفهومی – شیمی آلی – (شیمی ۲ – فصل ۵)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی گروه های عاملی را تشخیص داده و همچنین ساختار اگزالیک اسید ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳ ) را بدانید.
 

شیمی ۳ 

۲۴۷- محاسباتی – ساده – استوکیومتری – (شیمی ۳ – فصل ۱)
سوال از استوکیومتری محلول ها طرح شده است. معادله واکنش داده نشده و بایستی نوشته شود.
 
۲۴۸ – ترکیبی – محاسباتی ساده – مفهومی – (شیمی ۳ – فصل ۱)
دو گزینه محاسباتی و دو گزینه غیر محاسباتی –  البته گزینه صحیح ، غیر محاسباتی است
 
۲۴۹- ترکیبی – محاسباتی ساده – مفهومی – (شیمی ۳ – فصل ۱)
دو گزینه محاسباتی و دو گزینه غیر محاسباتی – البته گزینه صحیح ، غیر محاسباتی است.
در گزینه های غیرمحاسباتی دو واکنش شیمیایی مورد سوال قرار گرفته است.
 
۲۵۰- محاسباتی ساده – استوکیومتری  – محلول ها ، بازده درصدی – (شیمی ۳ – فصل ۱)
معادله شیمیایی را بایستی بنویسید و از نامهای قدیمی یونها ( شیمی ۲ – فصل ۳) استفاده شده است.
 
۲۵۱- محاسباتی ترکیبی – ترمودینامیک – کاملا مفهومی – (شیمی ۳ – فصل ۲)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی بدانید در حالت تعادل،  ∆G=0 است و در معادله انرژی آزاد گیپس مقدار ∆G را صفر قرار داده و در این شرایط آنتالپی واکنش را محاسبه کرده و سپس آنتالپی تشکیل آمونیاک بدست می آید . در این مسئله  دو تا تغییر واحد هم وجود دارد.
در این سوال ، انرژی آزاد گیپس ، وضعیت تعادل و آنتالپی تشکیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۲- محاسباتی ترکیبی – ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – (شیمی ۳ – فصل ۲)
با توجه به تغییر انرژی درونی (∆E) و کار انبساطی (W)  ، تغییر آنتالپی (∆H) به ازای ۸/۵ گرم بدست می آید . البته چون آنتالپی سوختن گاز را خواسته است ، بایستی در پایان محاسبات ، برای یک مول گاز محاسبه شود.
در این سوال قانون اول ترمودینامیک و آنتالپی سوختن مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۳- محاسباتی ترکیبی – قانون هس – (شیمی ۳ – فصل ۲)
معادله مجهول داده نشده است و بایستی ابتدا معادله تبدیل فسفر به فسفرپنتاکلرید نوشته شود و آنتاپی واکنش بدست آید. البته چون گرمای آزاد شده به ازای یک گرم فسفر را خواسته بود ، در پایان بایستی به ازای یک گرم محاسبه شود.
در این سوال هم قانون هس و هم محاسبات استوکیومتری ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۴- محاسباتی ساده – قانون هس – (شیمی ۳ – فصل ۲)
معادله مجهول داده نشده بود و بایستی ابتدا معادله مجهول نوشته شود . چون آنتالپی تشکیل کلسیم کربنات را خواسته بایستی معادله تشکیل کلسیم کربنات را بنویسیم.
 
۲۵۵- محاسباتی ترکیبی – محلول ها – غلظت – (شیمی ۳ – فصل ۳)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی غلظت مولال و درصدجرمی را کاملا فهمیده باشید و بتوانید آنها را به هم تبدیل کنید.
 
۲۵۶- محاسباتی ترکیبی – محلول ها – انحلال پذیری – (شیمی ۳ – فصل ۳)
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی مفهوم انحلال پذیری را بدانید . از طرفی در مسئله جرم یون کلسیم محلول،  داده شده ، ولی انحلال پذیری کلسیم سولفات داده شده و جرم کلسیم سولفات خواسته شده است.
در این سوال استوکیومتری فرمولی و انحلال پذیری مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
۲۵۷- محاسباتی ابتکاری – کاملا مفهومی و خلاقانه – (شیمی ۳ – فصل ۳)
یک سوال محاسباتی کاملا خلاقانه که ظاهرا بایستی محاسبات زیادی انجام بدیم ولی نیازی به محاسبات نداره.
 
** در جرم معینی از آب در یک دمای معین ، هرچه انحلال پذیری بیشتر باشد ، مقدار ماده بیشتری حل شده  و محلول غلظت بیشتری خواهد داشت ، بنابراین چگالی محلول بیشتر خواهد بود.
 
۲۵۸- محاسباتی ترکیبی – سخت – (شیمی ۳ – فصل ۳)
در این مسئله هم چگالی مطرح شده است و هم استوکیومتری فرمولی و هم درصد خلوص
 

شیمی پیش دانشگاهی

۲۵۹- محاسباتی ساده – مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۱)
در این مسئله قانون سرعت مورد بررسی قرار گرفته است.
 
۲۶۰- درک مطلب – مفهومی – شکل دار – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۱)
از نمودارهای فصل اول شیمی پیش دانشگاهی، دو نمودار داده شده است و هرچهار گزینه مربوط به همین نمودارها است.
 
۲۶۱- محاسباتی ساده – کاملا مفهومی – شکل دار – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۲)
سوال از مبحث محاسبه غلظت تعادلی طرح شده است ،  ولی داده و خواسته مسئله بصورت نمودار مطرح شده و داوطلب بایستی مهارت کافی برای تجزیه و تحلیل نمودار  داشته باشد.
 
۲۶۲- محاسباتی ترکیبی – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۲)
این سوال از مبحث محاسبه ثابت تعادل طرح شده و آنرا با واکنش دهنده محدودکننده در شیمی ۳ ترکیب کرده است.
برای پاسخ به این سوال هم بایستی محاسبه ثابت تعادل و هم تعیین محدودکننده و اضافی را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۶۳- درک مطلب – مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۱)
یکی از واکنش های غیربنیادی کتاب داده شده و سوالاتی در مورد آن در چهار گزینه مطرح شده است.
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی سازوکار  واکنش که در کتاب گفته شده است را کاملا فهمیده باشید.
 
۲۶۴- محاسباتی خلاقانه – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳)
این سوال از مبحث محاسبه PH محلول های بافر طرح شده  و حالت خاصی از محلول های بافر بررسی شده است. در این سوال مقدار اسید اضافه شده به بافر بیشتر از ظرفیت بافر است و PH محلول به غلظت اسید باقی مانده در محلول بستگی دارد.
برای پاسخ به این سوال بایستی مفاهیم ، محلول های بافر ، تغییرات انجام شده در محلول های بافر و محاسبه PH محلول ها را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۶۵- محاسباتی خلاقانه – کاملا مفهومی – سخت – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳)
این سوال از مبحث محاسبه PH طرح شده و آنرا با محاسبات غلظت محلول ها (درصدجرمی)  و رقیق کردن محلول ها و استوکیومتری ترکیب کرده است.
برای پاسخ به این سوال بایستی بطور مفاهیم PH ، رقیق کردن محلول ها ، غلظت درصد جرمی و استوکیومتری محلول ها ( خنثی شدن اسید و باز ) را بطور کامل درک کرده باشید.
 
۲۶۶- محاسباتی خلاقانه – کاملا مفهومی – سخت – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۳)
این سوال از مبحث محاسبات PH طرح شده و آنرا با محاسبات محلول ها (مولاریته ) ترکیب کرده است. همچنین حالت خاصی را درنظر گرفته است که PKa=0  است
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی مفاهیم PH ، تهیه محلول با مولاریته معین و PKa را کاملا درک کرده باشید.
 
۲۶۷- ترکیبی – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
 

این سوال از مبحث اکسایش آلدهیدها و کتونها طرح شده است و آنرا با مفاهیم محلول ها در شیمی ۳ و شیمی آلی در  شیمی ۲ ترکیب کرده است.

برای پاسخ دادن به این سوال بایستی ساختار آلدهیدها و کتونها، اکسایش آلدهیدها و کتونها ، نامگذاری آلدهیدها و کتونها  ، تعیین عدد اکسایش کربن در ترکیبات آلی، ایزومری، فرمول تجربی و ساختار کتن را کاملا درک کرده باشید.
 
 
۲۶۸- جای خالی – ترکیبی – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
این سوال از مبحث برقکافت آب نمک غلیظ طرح شده است و تا حدودی محاسباتی است ، هرچند که آنرا جزء سوالات محاسباتی درنظر نگرفتم . در کتاب اشاره ای به نسبت گازهای آزاد شده در آند و کاتد نکرده است ولی سوال در مورد این نسبت طرح شده و نسبت جرمی گازهای آزاد شده را خواسته است. این سوال همچنین با قانون آووگادرو شیمی ۳ ترکیب شده است.
برای پاسخ به این سوال بایستی برقکافت نمک طعام غلیظ ، معادله کلی برقکافت و قانون آووگادرو را بطور کامل درک کرده باشید .
 
۲۶۹- جای خالی – درک مطلب – شکل دار – کاملا مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
 
شکل یک سلول گالوانی داده شده است و سوالاتی در مورد آن بصورت جای خالی مطرح شده است.
برای پاسخ دادن به این سوال بایستی ، سلول های گالوانی و محاسبه پتانسیل سلول را بطور کامل فهمیده باشید.
 
۲۷۰- ترکیبی – مفهومی – ( شیمی پیش دانشگاهی – فصل ۴)
 
این سوال از مبحث سلولهای گالوانی و الکترولیتی طرح شده است و تا حدودی محاسباتی است ، هرچند آنرا جزء سوالات محاسباتی منظور نکردم .
برای پاسخ به این سوال بایستی سلول های الکترولیتی و گالوانی و محاسبه پتانسیل سلول گالوانی را بطور کامل فهمیده باشید. 

 

 آمار آزمون شیمی کنکور تجربی ۹۳
نوع سوال
تعداد
محاسباتی
۱۸
درک مطلب
۸
ترکیبی
۹
شکل و نمودار
۵
جای خالی
۵
جدید و ابتکاری
۴
نیاز به نوشتن معادله واکنش
۹

 

 

 

 

 

 

** در صورت تمایل می توانید فایل مربوط به تجزیه و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۳ را از قسمت دانلود سایت ، دریافت تمایید . 
 
*** لطفا با ارائه نظراتتون در باره این تجزیه و تحلیل ، آنرا کاملتر نمایید. 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان – مرتضی محمدی 

۳ نظر ها

ارسال نظر به زهرا دانشفر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


دو × 7 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بازگشت به بالا