سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / نکته درسی / شیمی ۲ – انرژی یونش
شیمی ۲ – انرژی یونش

شیمی ۲ – انرژی یونش

هر عنصر به تعداد الکترونهایش ( عدد اتمی ) دارای انرژی یونش است .
 
– انرژی های یونش متوالی یک عنصر همواره در حال افزایش است . ( IEn> … >IE3>IE2>IE1 )
 
– در هر گروه از بالا به پایین انرژی نخستین یونش کاهش می یابد .
 
– در هر دوره از چپ به راست انرژی نخستین یونش افزایش می یابد ، بجز در گروه ۱۳ و ۱۶ که کاهش می یابد .
 
– در هر دوره جدول فلز قلیایی کمترین انرژی نخستین یونش و گاز نجیب بیشترین انرژی نخستین یونش را دارد .
 
– در بین تمام عناصر ، هیلم بیشترین انرژی نخستین یونش و سزیم کمترین انرژی نخستین یونش را دارد.
 

 

نظر ها بسته است.

بازگشت به بالا