سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / نکته درسی / شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر ۳۱ تا ۳۶
شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر ۳۱ تا ۳۶

شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر ۳۱ تا ۳۶

این عناصر همگی در بلوک P قرار داشته و جزء عناصر اصلی می باشند . آرایش الکترونی همگی آنها به ۴p ختم شده و تراز ۳d و ۴s انها پرشده است.
 
 
تعداد الکترون تراز ۴p آنها برابر با یکان عدد اتمی آنهاست .
مثلا عنصر شماره ۳۵ در تراز ۴p خود ۵ الکترون دارد و آرایش الکترونی آن به ۴p5 ختم می شود. 
 

نظر ها بسته است.

بازگشت به بالا