جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸     
خانه / بخش برچسب: ساختار لوویس

بخش برچسب: ساختار لوویس

ساختار لوویس رادیکالها

ساختار لوویس رادیکالها

* رادیکالها گروه مهمی از ترکیبات شیمیایی هستند که نقش مهمی در واکنشهای شیمیایی دارند. این ترکیبات دارای یک یا چند اربیتال تک الکترونی هستند. تسلط به ساختار لوئیس این ترکیبات برای  فراگیری ساختارهای لوئیس ضروری است.     

ادامه »

رسم ساختار لوویس به روش قانون تناوبی عناصر (GTA)

رسم ساختار لوویس به روش قانون تناوبی عناصر (GTA)

رسم ساختار لوویس مولکولها و یونها یکی از مهمترین مهارتهایی است که برای درک مفاهیم شیمی لازم است و متاسفانه اغلب دانش اموزان در این زمینه اشکال دارند. علت آن استفاده از روشهای حفظی و فرمولی برای رسم ساختار لوویس است که ...

ادامه »
بازگشت به بالا