شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳     
خانه / شیمی 3

بخش موضوع: شیمی 3

انحلال سدیم کلرید در آب (۲)

فصل: محلول ها توضیحات: مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی می شوند . ...

ادامه »

انتقال گرما بین دو فلز

فصل: محلول ها توضیحات: گرما همواره از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین انتقال پیدا میکند تا زمانی که دو جسم هم دما شوند . بنابراین چنانچه دو قطعه فلز که با هم اختلاف دما دارند را ...

ادامه »

انتقال گرما بین فلزات و آب

فصل: محلول ها توضیحات: ظرفیت گرمایی ویژه فلزات نسبت به آب بسیار پایین است ، لذا چنانچه قطعه فلز داغی درون آب قرار دهیم تا با آب هم دما شود ، دمای آب فقط به مقدار کمی افزایش می یابد ...

ادامه »

محلول ترکیبات یونی

فصل: محلول ها توضیحات: هنگامی که یک ترکیب یونی در آب حل می شود ، یونهای مثبت و منفی آن از یکدیگر جدا شده و بین مولکولهای آب پراکنده می شوند . در این حالت یونها قادر به حرکت و ...

ادامه »

انحلالهای گرماده و گرماگیر

فصل: محلول ها توضیحات: هنگام انحلال یک حل شونده در آب مقداری گرما مبادله می شود ، گرمای مبادله شده موجب افزایش یا کاهش دمای آب میشود . چنانچه انحلال ماده ای در آب گرماده باشد ، دما افزایش می ...

ادامه »

فشار بخار

فصل: محلول ها توضیحات: فشار بخار یک مایع ، فشاری است که مولکولهای گازی مایع در یک ظرف در بسته به سطح مایع وارد می کنند . دو عامل در میزان فشار بخار یک مایع موثر است : ۱- نوع ...

ادامه »

انحلال سدیم کلرید در آب

فصل: محلول ها توضیحات: مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی می شوند . ...

ادامه »

خواص کولیگاتیو

فصل: محلول ها توضیحات: خواص کولیگاتیو محلولها خواصی هستند که به نوع ماده حل شونده بستگی نداشته و فقط به تعداد ذرات حل شونده بستگی دارد . به عنوان مثال نقطه جوش و انجماد محلولها خاصه کولیگاتیو است . در ...

ادامه »

سوختن هیدروکربن ها و استوکیومتری

فصل: استوکیومتری توضیحات: هیدروکربنها ترکیباتی هستند که در مجاورت اکسیژن به آسانی میسوزند . این واکنش از نوع واکنش سوختن است و همواره با آزاد شدن گرما و نور همراه است . در این انیمیشن شما میتوانید سوختن هیدروکربنها را ...

ادامه »

رسانایی الکتریکی محلولها

فصل: محلول ها توضیحات: رسانایی الکتریکی یک محلول به درصد تفکیک یونی و انحلال پذیری ماده حل شونده بستگی دارد . هر چه انحلال پذیری و درصد تفکیک یونی بیشتر باشد ، رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود . در این ...

ادامه »
بازگشت به بالا