شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / دانلود (برگه 4)

بخش موضوع: دانلود

✍️تست شیمی دوازدهم فصل اول:پاک کننده ها – کلوئید و سوسپانسیون

✍️تست شیمی دوازدهم فصل اول:پاک کننده ها – کلوئید و سوسپانسیون

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی دوازدهم فصل اول مبحث «پاک کننده ها – کلوئید و سوسپانسیون» به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید👇🏻 👇🏻 👇🏻 از اینکه با در ...

ادامه »

✍️تست شیمی دوازدهم فصل اول: اسید و باز – درجه یونش – ثابت یونش

✍️تست شیمی دوازدهم فصل اول: اسید و باز – درجه یونش – ثابت یونش

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی دوازدهم فصل اول مبحث «اسید و باز – درجه یونش – ثابت یونش» به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید👇🏻 👇🏻 👇🏻 از اینکه ...

ادامه »

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: سینتیک شیمیایی

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: سینتیک شیمیایی

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی یازدهم فصل دوم مبحث سینتیک شیمیایی به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید👇🏻 👇🏻 👇🏻 تست شیمی یازدهم فصل دوم: سینتیک شیمیایی از اینکه ...

ادامه »

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: ترکیبات آلی اکسیژن دار – گروه های عاملی

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: ترکیبات آلی اکسیژن دار – گروه های عاملی

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی یازدهم فصل دوم مبحث ترکیبات آلی اکسیژن دار – گروه های عاملی به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید👇🏻 👇🏻 👇🏻   تست ...

ادامه »

پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی دوازدهم

پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی دوازدهم

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی دوازدهم تقدیم شما عزیزان می گردد: جهت دانلود فایل ، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.👇🏻 👇🏻 👇🏻 پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ...

ادامه »

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: تعیین آنتالپی واکنش – آنتالپی پیوند

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: تعیین آنتالپی واکنش – آنتالپی پیوند

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی یازدهم فصل دوم مبحث آنتالپی واکنش،آنتالپی سوختن،آنتالپی پیوند و استوکیومتری به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: 👇🏻 👇🏻 👇🏻 از اینکه با در میان گذاشتن نظرات خود، ما را همراهی می ...

ادامه »

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: تعیین آنتالپی واکنش – قانون هس

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: تعیین آنتالپی واکنش – قانون هس

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی یازدهم فصل دوم مبحث تعیین آنتالپی واکنش – قانون هس به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: 👇🏻 👇🏻 👇🏻 از اینکه با در میان گذاشتن نظرات خود، ما را همراهی می ...

ادامه »

پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی یازدهم

پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی یازدهم

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی یازدهم تقدیم شما عزیزان می گردد:👇🏻 👇🏻 از اینکه با در میان گذاشتن نظرات خود، ما را همراهی می کنید سپاسگزاریم.

ادامه »

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: آنتالپی سوختن – ارزش سوختی

✍️تست شیمی یازدهم فصل دوم: آنتالپی سوختن – ارزش سوختی

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 تست های شیمی یازدهم ، فصل دوم: آنتالپی سوختن – ارزش سوختی به همراه پاسخ تشریحی آن تقدیم شما عزیزان می گردد: 👇🏻 👇🏻 👇🏻 از اینکه با در میان گذاشتن نظرات خود، ما را همراهی می کنید ...

ادامه »

پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی دهم

پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی دهم

👇🏻😊 👨🏼‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👀💌😊👇🏻 پاسخ تمامی پرسش ها ، خودرابیازماییدها و تمرینات دوره ای شیمی دهمتقدیم شما عزیزان می گردد: 👇🏻 👇🏻 👇🏻 از اینکه با در میان گذاشتن نظرات خود، ما را همراهی می کنید سپاسگزاریم.

ادامه »
بازگشت به بالا