شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / اخبار علمی و آموزشی / فهرست تست های ارائه شده ی استاد مرتضی محمدی
فهرست تست های ارائه شده ی  استاد مرتضی محمدی

فهرست تست های ارائه شده ی استاد مرتضی محمدی

🔴 فهرست تست های ارائه شده استاد مرتضی محمدی
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜
✅ کانال آموزش شیمی موسسه سبقت برتر – استاد مرتضی محمدی

✍✍ تست ها ✍✍

☑☑ شیمی ۱۲ ☑☑

۱⃣✍ تست شیمی ۱۲ – فصل ۴ – انرژی فعال سازی – مبدل کاتالیستی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/34
۱⃣✍پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۲ – فصل ۴ – انرژی فعال سازی – مبدل کاتالیستی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/35
۲⃣✍تست شیمی ۱۲ – فصل ۴ – عوامل موثر بر تعادل
https://t.me/sebghatebartar_shimi/107
۲⃣✍پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۲ – فصل ۴ – عوامل موثر بر تعادل
https://t.me/sebghatebartar_shimi/108
۳️⃣✍️تست شیمی ۱۲ – فصل ۱ – پاک کننده ها – کلوئید و سوسپانسیون
https://t.me/sebghatebartar_shimi/334
۳️⃣✍️پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۲ – فصل ۱ – پاک کننده ها – کلوئید و سوسپانسیون
https://t.me/sebghatebartar_shimi/335

☑☑ شیمی ۱۱ ☑☑

۳⃣✍تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – گرما ، انرژی گرمایی ، ظرفیت گرمایی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/19
۳⃣✍پاسخ تشریحی – تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – گرما ، انرژی گرمایی ، ظرفیت گرمایی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/20
۴⃣✍تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – آنتالپی واکنش، آنتالپی سوختن، آنتالپی پیوند و استوکیومتری
https://t.me/sebghatebartar_shimi/67
۴⃣✍پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – آنتالپی واکنش، آنتالپی سوختن، آنتالپی پیوند و استوکیومتری
https://t.me/sebghatebartar_shimi/68
۵⃣✍تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – آنتالپی سوختن – ارزش سوختی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/76
۵⃣✍پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – آنتالپی سوختن – ارزش سوختی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/77

۶️⃣✍️تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – تعیین آنتالپی واکنش – قانون هس
https://t.me/sebghatebartar_shimi/145
۶️⃣✍️پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – تعیین آنتالپی واکنش – قانون هس
https://t.me/sebghatebartar_shimi/146
۷️⃣✍️تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – تعیین آنتالپی واکنش – آنتالپی پیوند
https://t.me/sebghatebartar_shimi/163
۷️⃣✍️پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – تعیین آنتالپی واکنش – آنتالپی پیوند
https://t.me/sebghatebartar_shimi/164

۸️⃣✍️تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – ترکیبات آلی اکسیژن دار – گروه های عاملی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/177
۸️⃣✍️پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – ترکیبات آلی اکسیژن دار – گروه های عاملی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/178
۹️⃣✍️تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – سینتیک شیمیایی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/206
۹️⃣✍️پاسخ تشریحی تست شیمی ۱۱ – فصل ۲ – سینتیک شیمیایی
https://t.me/sebghatebartar_shimi/207

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
📎 برای مشاهده تست ها به کانال آموزش شیمی سبقت برتر: https://t.me/sebghatebartar_shimi  مراجعه کنید یا لینک هر مطلب را copy  و در مرورگر خود paste کنید.

📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
@sebghatebartar_shimi
@Mor_Mohammadi

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


نُه × 2 =

بازگشت به بالا