شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰     
درصد جرمی

درصد جرمی

در ۴۰۰ گرم محلول پتاسیم کلرید ۵%جرمی چند گرم پتاسیم کلرید(kcl) و چند گرم آب وجود دارد؟
توسط حمید ساری ده

 گرم پتاسیم کلرید ۲۰=۴۰۰×٪۵

گرم حلال ۳۸۰ =۲۰ -۴۰۰

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


6 + = دوازده

بازگشت به بالا